Als een bedrijfsongeval plaatsvindt, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid om de veiligheid van de werknemers te garanderen en de risico’s te beperken. Bij een ernstig bedrijfsongeval moet de werkgever de Arbeidsinspectie inschakelen. 

Verplicht melden

Er is sprake van een bedrijfsongeval als het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt, er een werknemer bij betrokken is en de werknemer direct na het bedrijfsongeval schade lijdt aan zijn gezondheid. Bij ernstig letsel is er een meldingsplicht bij de Arbeidsinspectie. Werkgevers moeten zich houden aan de regels en richtlijnen rondom een bedrijfsongeval en alle documentatie bijhouden om boetes te voorkomen. Na het melden van het bedrijfsongeval zal de Arbeidsinspectie een onderzoek instellen naar de toedracht van het bedrijfsongeval en bij overtredingen een proces-verbaal opstellen.

Veelgestelde vragen

01
Wat moet ik doen na een bedrijfsongeval met letselschade?

Na een bedrijfsongeval met letselschade moet je de volgende stappen ondernemen:

  1. Zorg voor medische hulp en documenteer je verwondingen.
  2. Meld het ongeval bij je werkgever en zorg dat er een officieel ongevalsrapport wordt opgemaakt.
  3. Verzamel bewijsmateriaal zoals foto’s, getuigenverklaringen en medische documentatie.
  4. Onderteken nog niets, maar vraag om bedenktijd.
  5. Neem contact op met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat om je rechten en mogelijke compensatie te bespreken.
02
Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval?

Ja, in veel gevallen kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor een bedrijfsongeval en kan er een schadevergoeding geclaimd worden. Het is belangrijk om hiervoor bewijs te verzamelen en contact op te nemen met een letselschade advocaat.

03
Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben van een bedrijfsongeval?

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken en het ongeval te melden bij de werkgever. Daarnaast is het verstandig om contact op te nemen met een letselschade advocaat voor advies en ondersteuning bij het claimen van een schadevergoeding.

04
Wat is de rol van een arbeidsdeskundige bij een bedrijfsongeval?

Een arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden voor werkhervatting na een bedrijfsongeval en geeft advies over aanpassingen op de werkplek of ander werk dat de werknemer nog wel kan uitvoeren. Dit kan helpen bij het herstel en voorkomen dat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt blijft.