Als je slachtoffer bent van een ongeval of incident waarbij iemand anders aansprakelijk is, dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding kan bestaan uit zowel materiële als immateriële schade. In dit blog richten we ons op de materiële schadevergoeding. Wat is het precies en waar heb je recht op?

Materiële schade

Materiële schade is de schade die direct in geld uit te drukken is. Het gaat hierbij om alle kosten die je als slachtoffer maakt door het letsel dat je hebt opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor medische behandelingen, revalidatie, verlies van inkomen, schade aan eigendommen, reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp.

In principe mag je als slachtoffer niet financieel op achteruitgaan door het letsel dat je hebt opgelopen. Alle gemaakte kosten, hoe klein ook, kunnen opgevoerd worden in de schadeclaim. Ook toekomstige kosten die je nog verwacht te maken als gevolg van het letsel, moeten meegewogen worden in de schadeberekening.

Voorbeelden van materiële schadeposten

Om een idee te geven van welke schadeposten onder de materiële schade vallen, hierbij een aantal voorbeelden:

  • Medische kosten: alle kosten die je maakt voor medische behandelingen, zoals ziekenhuiskosten, kosten voor medicijnen, kosten voor fysiotherapie en psychologische hulp.
  • Verlies van inkomen: wanneer je door het letsel (tijdelijk) niet meer kunt werken, heb je recht op een vergoeding voor het verlies van inkomen.
  • Extra kosten: bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten, kosten voor activiteiten die je niet meer kunt doen, zoals sporten of hobby’s, kosten voor rechtshulp.
  • Schade aan eigendommen: denk bijvoorbeeld aan schade aan je auto, fiets of kleding.
  • Studievertraging: wanneer je door het letsel studievertraging oploopt, heb je recht op een vergoeding voor de extra kosten die je hierdoor maakt.

Maximale schadevergoeding

Bij volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij, kan je als slachtoffer een maximale schadevergoeding eisen. Dit houdt in dat de tegenpartij alle kosten moet vergoeden. Het is echter belangrijk om te weten dat er in de praktijk vaak niet de volledige schadevergoeding wordt uitgekeerd. Er wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval en naar de schuldvraag. Ook kan er een eigen risico van toepassing zijn. Het is daarom belangrijk om een goede letselschadeadvocaat in te schakelen om de maximale schadevergoeding te kunnen claimen. 

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.

02
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

03
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.

04
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstel en de gevolgen voor het dagelijks leven van het slachtoffer.

05
Wie is aansprakelijk voor de letselschade en hoe wordt dit bepaald?

De persoon of partij die schuldig is aan het ontstaan van het letsel is aansprakelijk voor de letselschade. Dit kan bijvoorbeeld de tegenpartij zijn bij een verkeersongeval of de werkgever bij een bedrijfsongeval. De aansprakelijkheid wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden van het geval.