Wanneer je betrokken raakt bij een ongeval en letsel oploopt, kan het zijn dat je niet meer in staat bent om te werken, of tijdelijk niet kunt werken. Dit kan leiden tot inkomstenverlies, en in zo’n geval kun je een schadevergoeding vragen om dit verlies te compenseren.

Wat is inkomstenverlies door letselschade?

Maar wat wordt er precies bedoeld met inkomstenverlies? In essentie gaat het erom dat je het bedrag ontvangt dat je normaal gesproken zou hebben verdiend als je geen letsel had opgelopen. Dit omvat verschillende factoren, zoals het inkomen dat je misloopt omdat je niet meer kunt werken, en het inkomen dat je misloopt omdat je door het letsel minder kunt werken dan voorheen. Ook kan het zijn dat je door het letsel een promotie of loonsverhoging misloopt die je anders wel zou hebben gekregen, en dit kan ook worden meegerekend als inkomstenverlies. Ten slotte kan het letsel ook van invloed zijn op je pensioen, en het bedrag dat je hierdoor misloopt kan ook worden beschouwd als inkomstenverlies.

Inkomstenverlies als ZZP’-er

Het is niet alleen mogelijk om een schadevergoeding te vragen voor inkomstenverlies als je in loondienst bent, maar ook als je als ZZP’er werkt. Bij het vaststellen van het misgelopen inkomen van een ZZP’er worden de financiële gegevens van vóór het ongeluk vergeleken met de financiële situatie na het ongeluk. Ook wordt er rekening gehouden met wat de toekomstverwachtingen waren.

Zwart werken en inkomstenverlies

Als je zwart werkt, kan het misgelopen inkomen ook worden beschouwd als inkomstenverlies, op voorwaarde dat je regelmatig zwart werk verrichtte en kunt aantonen dat je inkomsten hebt misgelopen als gevolg van het letsel. Dit kan echter moeilijk zijn, omdat het om zwart werk gaat.

Schade door inkomstenverlies claimen

Als je inkomstenverlies hebt geleden door letsel als gevolg van een ongeluk, kun je een schadevergoeding eisen van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeluk. Het kan echter moeilijk zijn om dit bedrag vast te stellen en een schadeclaim in te dienen. Een advocaat kan je helpen bij het bepalen van de omvang van het inkomstenverlies en bij het indienen van een schadeclaim. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen recht hebt op een vergoeding voor het inkomstenverlies, maar ook voor andere kosten die je hebt gemaakt als gevolg van het ongeluk, zoals medische kosten en kosten voor huishoudelijke hulp.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat is letselschade en wanneer heb ik recht op een vergoeding?

Letselschade is de schade die u oploopt als gevolg van een ongeval, waarbij u letsel heeft opgelopen. Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval, heeft u in veel gevallen recht op een vergoeding van uw letselschade.

02
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

03
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.

04
Kan ik ook aanspraak maken op een letselschadevergoeding als ik niet in Nederland woon of werk?

Ja, ook als u niet in Nederland woont of werkt, maar wel letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval in Nederland, kunt u aanspraak maken op een letselschadevergoeding.

05
Hoe verloopt het proces van het indienen van een letselschadeclaim?

Het proces van het indienen van een letselschadeclaim begint meestal met het verzamelen van bewijsmateriaal en het opstellen van een schadeclaim. Vervolgens wordt deze schadeclaim ingediend bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. In veel gevallen volgen er onderhandelingen tussen de verzekeraar en uw letselschadeadvocaat. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan er een gerechtelijke procedure worden gestart.