Als jij als stagiair(e) stage loopt bij een bedrijf of organisatie, dan is het belangrijk om te weten dat deze instelling aansprakelijk is voor de schade of het letsel dat jij oploopt tijdens het uitvoeren van je stagewerkzaamheden. Ook wanneer jij tijdens je stage schade veroorzaakt bij een derde, is de stage-instelling aansprakelijk.

Zorgplicht van jouw werkgever

Jouw werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer wordt beschreven. Als stagiair(e) kun jij je beroepen op deze zorgplicht van de werkgever en de werkgever is verplicht om maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat jij tijdens je stage werkzaamheden schade lijdt.

Aansprakelijkheid werkgever

Als de werkgever zijn zorgplicht schendt, dan is hij aansprakelijk voor de schade die jij in de uitoefening van je werkzaamheden lijdt. Het is belangrijk om te weten dat ook als jij geen arbeidsovereenkomst hebt met de werkgever, de werkgever toch aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die jij lijdt tijdens je stagewerkzaamheden. Dit is geregeld in het vierde lid van artikel 7:658 BW en geldt ook voor stage-overeenkomsten. Dit geldt ook als jij minderjarig bent.

Melding bij werkgever

Het is belangrijk om als stagiair(e) goed op te letten tijdens het uitvoeren van je stagewerkzaamheden en eventuele onveilige situaties te melden bij je stagebegeleider. Zo kan worden voorkomen dat er ongelukken gebeuren en kun jij je werkzaamheden veilig uitvoeren. Mocht er toch schade of letsel optreden tijdens je stage, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden bij de stagebegeleider en het bedrijf aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade als stagiair bij een bedrijfsongeval?

Als stagiair bij een bedrijfsongeval is de werkgever in principe aansprakelijk. Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

02
Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

03
Wat moet ik doen na een bedrijfsongeval met letselschade?

Na een bedrijfsongeval met letselschade moet je de volgende stappen ondernemen:

  1. Zorg voor medische hulp en documenteer je verwondingen.
  2. Meld het ongeval bij je werkgever en zorg dat er een officieel ongevalsrapport wordt opgemaakt.
  3. Verzamel bewijsmateriaal zoals foto’s, getuigenverklaringen en medische documentatie.
  4. Onderteken nog niets, maar vraag om bedenktijd.
  5. Neem contact op met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat om je rechten en mogelijke compensatie te bespreken.
04
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.

05
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.