Doe eerst aangifte bij politie

Ben je het slachtoffer van geweld en heb je letselschade opgelopen door mishandeling? Dan is het van belang dat je allereerst aangifte doet bij de politie. Hiermee kan een onderzoek worden gestart en kan de dader eventueel worden vervolgd. Als de dader voor de officier van justitie of strafrechter moet verschijnen, krijg je de kans om schadevergoeding te vragen. Hiervoor kun je een formulier invullen met de schade die je hebt geleden en dit opsturen naar de officier van justitie of de rechter. Het is verstandig om hierbij een letselschade advocaat in te schakelen, zodat je de maximale schade kunt claimen.

Na de uitspraak van de rechter

Na afloop van de strafzaak ontvang je een brief met daarin de beslissing over de schadevergoeding. Hierin staat ook op welke manier de schadevergoeding wordt uitbetaald. Dit kan via het CJIB of je kunt het zelf regelen. Het is mogelijk om schadevergoeding te vragen voor alle kosten en schade die je hebt geleden, zoals materiële schade aan bijvoorbeeld je auto of kleding, medische kosten, reiskosten, inkomstenverlies, studievertraging en smartengeld. Zorg dat je een aangetekende brief stuurt naar de dader en geef een redelijke termijn om de schadevergoeding te betalen. Mocht de dader niet op tijd betalen, dan kun je de hulp van een deurwaarder inschakelen.

 

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade door van mishandeling?

Bij letselschade door mishandeling is de dader aansprakelijk. het is belangrijk dat je aangifte doet bij politie van de mishandeling. Zodra de dader door de strafrechter wordt veroordeeld, kun jij je schade vergoed krijgen. Schakel hiervoor een letselschade advocaat in.

02
Wat is letselschade en wanneer is er sprake van letselschade?

Letselschade is de schade die ontstaat door lichamelijk – of psychisch letsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Er is sprake van letselschade als iemand letsel oploopt door de schuld van een ander.

03
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.

04
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.

05
Wat is de verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim?

De verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim is vijf jaar na het ongeval. Het is echter verstandig om zo snel mogelijk na het ongeval contact op te nemen met een letselschadeadvocaat.