Smartengeld is een financiële vergoeding die aan jou kan worden toegekend als je psychisch letsel hebt opgelopen als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander verantwoordelijk kan worden gehouden. Het is bedoeld om de immateriële schade te compenseren die voortvloeit uit de psychische gevolgen. Bijvoorbeeld uit het verdriet dat je voelt of de angst die je hebt opgelopen door de gebeurtenis. Hierdoor krijg je erkenning voor het incident dat jou leed heeft gebracht. 

Welke psychische schade kan leiden tot smartengeldclaims?

Smartengeld kan voor verschillende soorten psychische schade worden toegekend als je door het toedoen van een ander psychisch letsel hebt opgelopen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Psychisch leed en emotionele pijn: als je gevoelens hebt van intens verdriet, rouw, woede of andere negatieve gevoelens als gevolg van de ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld, als jij ernstig letsel oploopt door een mishandeling op straat. Je kan door de mishandeling niet meer sporten en werken. Dit zal je niet in de koude kleren gaan zitten. Het komt vaak voor dat men psychisch leed en emotionele pijn oploopt na een ingrijpende gebeurtenis. 
  • Angststoornissen: een angststoornis kan zorgen voor verhoogde nervositeit, langdurige angst en beperkingen in het dagelijks functioneren. Voorbeelden zijn paniekstoornissen, gegeneraliseerde- en sociale angststoornissen en fobieën. 
  • Depressie: dit ontstaat wanneer je last hebt van ernstige en langdurige gevoelens van neerslachtigheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als je weinig plezier meer ervaart in activiteiten en dingen ondernemen. Daarnaast spelen gevoelens van hopeloosheid een grote rol. Dit kan leiden tot een sociaal isolement en problemen op het gebied van werk en relaties. 
  • Posttraumatische stressstoornis: wordt ook wel PTSS genoemd.  Velen kennen PTSS uit oorlogsfilms. Maar PTSS kan ook in andere situaties optreden. Wanneer je een traumatische gebeurtenis, zoals een ongeval of geweldsdelict, meemaakt kan dit leiden tot PTSS klachten. Symptomen kunnen bestaan uit herbelevingen, hyperarousal en vermijdingsgedrag. 

Een voorbeeld

Stel je voor dat je betrokken bent bij een ernstig auto-ongeluk waarbij je getuige bent van het overlijden van een dierbare. Als gevolg van dit traumatische incident ontwikkel je een posttraumatische stressstoornis. Je ligt dagenlang wakker door terugkerende nachtmerries, angst en flashbacks. De psychische schade die je hebt opgelopen heeft een aanzienlijke invloed op je leven. Je merkt dat je relaties en werk eronder lijden. 

Gelukkig kan je vergoeding krijgen voor de psychische schade die je lijdt. Dit kan door een rechtszaak aan te spannen tegen de verantwoordelijke partij. In jouw geval de bestuurder van de auto die het ongeluk heeft veroorzaakt. Na een juridische procedure en het aantonen van de psychische schade door middel van medische rapporten en getuigenissen, kan smartengeld worden toegekend. 

Het is verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen als je psychische schade hebt opgelopen door het toedoen van een ander. Een letselschade advocaat kan je helpen tijdens de juridische procedure en ontlast je van je zorgen. Neem gerust contact met ons op! Wij helpen jou met al je vragen en het zoeken van een geschikte letselschade advocaat. 

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

02
Wat is de rol van een letselschade-expert en wanneer is deze nodig?

Een letselschade-expert kan het slachtoffer bijstaan bij de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het verzamelen van bewijsmateriaal. Een letselschade-advocaat is met name nodig om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

03
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.

04
Hoe verloopt het proces van het indienen van een letselschadeclaim?

Het proces van het indienen van een letselschadeclaim begint meestal met het verzamelen van bewijsmateriaal en het opstellen van een schadeclaim. Vervolgens wordt deze schadeclaim ingediend bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. In veel gevallen volgen er onderhandelingen tussen de verzekeraar en uw letselschadeadvocaat. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan er een gerechtelijke procedure worden gestart.