Als vrijwilliger kun je tijdens het uitvoeren van je werk een ongeluk krijgen en licht of zwaar letsel oplopen. Dit kan grote fysieke en financiële gevolgen hebben. Maar wat zijn jouw rechten en wie kan aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade? In deze blog lees je wat je moet doen als je als vrijwilliger letselschade oploopt tijdens een bedrijfsongeval.

Wie is aansprakelijk?

Werkgevers hebben de plicht om hun werknemers te beschermen tegen bedrijfsongevallen en zijn daarom meestal aansprakelijk voor de gevolgen ervan.  Als vrijwilliger zit je echter in een andere situatie dan werknemers in loondienst. Toch valt de verantwoordelijkheid van werkgevers ook tot vrijwilligers die werkzaamheden uitoefenen voor de werkgever. Er zijn hierbij wel een aantal vereisten waaraan voldaan moet worden.

Ten eerste moet er sprake zijn van een georganiseerde samenwerking en een zekere mate van gezagsverhouding tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger. Daarnaast moeten de uitgevoerde werkzaamheden daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsuitoefening van de organisatie en moeten ze ook door eigen werknemers kunnen worden uitgevoerd. Als vrijwilliger moet je dus in een vergelijkbare positie verkeren als werknemers. Als aan deze vereisten is voldaan, kun je als vrijwilliger de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk stellen voor de geleden schade als gevolg van een bedrijfsongeval.

Welke schade kan je claimen?

Een bedrijfsongeval kan niet alleen lichamelijke schade veroorzaken, maar ook verstrekkende gevolgen hebben voor je financiële situatie en emotionele welzijn. De geleden schade omvat niet alleen de medische kosten van behandelingen, zoals ziekenhuisbehandelingen, fysiotherapie of andere vormen van therapie, maar ook het verlies van inkomsten als gevolg van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of verminderd arbeidsvermogen in de toekomst. Bovendien kan een bedrijfsongeval ook emotionele schade veroorzaken, zoals pijn en angst, die als schadeposten kunnen worden aangemerkt. Ook voor deze schadeposten kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. 

Wat moet je doen als vrijwilliger?

Als vrijwilliger is het belangrijk om na een bedrijfsongeval de nodige stappen te ondernemen om de schade vergoed te krijgen. Allereerst moet je het bedrijfsongeval melden bij de vrijwilligersorganisatie waar je werkzaam bent. Vervolgens is het raadzaam om medische hulp te zoeken en de behandelingen goed te documenteren. Zo kun je achteraf bewijzen welke kosten je hebt gemaakt.

Daarnaast is het belangrijk om bewijs te verzamelen van het bedrijfsongeval zelf. Maak foto’s van de plaats van het ongeval en noteer de omstandigheden waarin het gebeurde. Verzamel ook getuigenverklaringen van mensen die het ongeval hebben gezien. Dit kan van belang zijn om de aansprakelijkheid van de werkgever te bewijzen.

Tot slot is het verstandig om juridische hulp in te schakelen van een letselschadeadvocaat. Deze expert kan je helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het claimen van de schadevergoeding. Een letselschadeadvocaat kan ook helpen bij het onderhandelen met de verzekeraar van de werkgever over de hoogte van de vergoeding.

 

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade als vrijwilliger bij een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval als vrijwilliger is het in sommige gevallen mogelijk om het bedrijf of organisatie waar je vrijwilligerwerk verricht aansprakelijk te stellen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld als je als vrijwilliger in een vergelijkbare positie verkeerde als een werknemers.

02
Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

03
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

04
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.

05
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.