Als voetganger neem je deel aan het verkeer. Het kan gebeuren dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval en hier letselschade door oploopt. Je kan recht hebben op een schadevergoeding als de tegenpartij te wijten is aan het ongeval. 

Wie is er aansprakelijk voor de schade?

Voetgangers worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Ze zijn kwetsbaar en een botsing kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Dit betekent dat wanneer je als voetganger wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig, de bestuurder van dit voertuig altijd aansprakelijk is. 

Gemotoriseerde voertuigen zijn onder andere:

 • Personenauto’s
 • Vrachtwagens
 • Trekkers
 • Motorfietsen
 • Voertuigen met bromfietskenteken
 • Bussen

Bij een ongeval tussen een voetganger en een fietser wordt de aansprakelijkheid bepaald aan de hand van de verkeersregels. Er wordt dan dus gekeken naar wie er schuld heeft aan het ongeval. Voetgangers en fietsers zijn volgens de Wegenverkeerswet namelijk gelijkwaardige deelnemers aan het verkeer. Dit geldt ook op het fietspad.

Welke schadeposten kun je claimen?

Er zijn verschillende schadeposten die meegewogen kunnen worden bij de schadeclaim. Er zijn twee soorten schadevergoedingen:

 1. Materiële schadevergoeding. Onder de materiële schadevergoeding valt de schade die op geld te waarderen is. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan ziekenhuiskosten.
 2. Immateriële schadevergoeding. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd en is de schade die niet in geld uit te drukken is. Hier valt bijvoorbeeld gederfde levensvreugde onder.

Hoe kan je een schadevergoeding claimen?

Om een schadevergoeding te kunnen krijgen, moet je de tegenpartij formeel aansprakelijk stellen. Hiervoor is het verstandig om bewijsmateriaal te verzamelen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Medisch rapport van het ziekenhuis of de huisarts
 • Rapport van een psycholoog
 • Rapport van een fysiotherapeut
 • Getuigenverklaringen

Veelgestelde vragen

01
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstel en de gevolgen voor het dagelijks leven van het slachtoffer.

02
Welke stappen moet ik nemen na een ongeval om aanspraak te maken op een letselschadevergoeding?

Het is belangrijk om na een ongeval zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Daarnaast is het verstandig om getuigen te verzamelen, bewijsmateriaal te verzamelen en contact op te nemen met een letselschadeadvocaat om u te laten adviseren over de verdere stappen die u kunt nemen.

03
Wie is aansprakelijk voor de letselschade bij een verkeersongeval met een voetganger?

Bij een verkeersongeval met een voetganger is de aansprakelijkheid afhankelijk van wie de verkeersregels heeft overtreden. Dit kan bijvoorbeeld de automobilist zijn, maar ook de voetganger zelf. De wet beschermt de voetganger, zodat er vaak aanspraak is op een schadevergoeding als de aanrijding van de fietser is veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer.

04
Hoe kan ik een letselschadevergoeding claimen na een verkeersongeval?

Om een letselschadevergoeding te claimen na een verkeersongeval, volg deze stappen:

 1. Schakel medische hulp in en laat je verwondingen behandelen.
 2. Noteer de gegevens van de betrokken partijen en eventuele getuigen.
 3. Maak foto’s van de schade, de plaats van het ongeval en je verwondingen.
 4. Neem contact op met je verzekeraar en meld de schade.
 5. Raadpleeg een ervaren letselschadeadvocaat om je zaak te beoordelen en je te helpen bij het claimen van de vergoeding waar je recht op heeft.
05
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.