Als je deelneemt aan het verkeer, loop je het risico om letselschade op te lopen door gebreken aan de weg. Als je kunt bewijzen dat het letsel daadwerkelijk is veroorzaakt door een gebrek aan het wegdek, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

Je vraagt je misschien af wie er aansprakelijk is voor de schade. Als er een gebrek is aan de weg, kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gat in de weg of een losliggende putdeksel op het fietspad. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg.

Het is belangrijk om te weten dat de wegbeheerder niet aansprakelijk is als de schade voorkomen had kunnen worden. Er wordt ook een beroep gedaan op jouw eigen oplettendheid en verantwoordelijkheid.

Als je letselschade oploopt door gebreken aan de weg, zijn er twee soorten schadevergoedingen die je kunt claimen. Dit zijn materiële schadevergoeding en immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd. Materiële schadevergoeding omvat de schade die in geld uit te drukken is, zoals ziekenhuiskosten. Immateriële schadevergoeding omvat de schade die niet in geld uit te drukken is, zoals gederfde levensvreugde.

Op onze pagina vind je alle mogelijke schadeposten die je kunt claimen. Om een schadevergoeding te kunnen claimen, moet je de tegenpartij aansprakelijk stellen en bewijsmateriaal verzamelen, zoals een medisch rapport van het ziekenhuis of de huisarts, foto’s van het wegdek en getuigenverklaringen. Onze letselschade advocaten kunnen je helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het claimen van de schadevergoeding. Als er een aansprakelijke partij is, worden de advocaatkosten meestal vergoed door de wederpartij.

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade door van gebreken aan de weg?

Bij letselschade door ernstige gebreken aan de weg is de wegbeheerder vaak aansprakelijk, tenzij er sprake is van eigen schuld.

02
Wat is letselschade en wanneer heb ik recht op een vergoeding?

Letselschade is de schade die u oploopt als gevolg van een ongeval, waarbij u letsel heeft opgelopen. Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval, heeft u in veel gevallen recht op een vergoeding van uw letselschade.

03
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

04
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.

05
Hoe kan ik mijn kans op een succesvolle letselschadeclaim vergroten?

Om uw kans op een succesvolle letselschadeclaim te vergroten, is het belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval medische hulp te zoeken en contact op te nemen met een letselschadeadvocaat. Daarnaast is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen en dit te bewaren. Ook is het verstandig om niet zonder meer akkoord te gaan met een eerste schikkingsvoorstel van de verzekeraar, maar hierover te overleggen met uw letselschadeadvocaat.