Doe de gratis rechtsbijstand check

Bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen tijdens werkgerelateerde activiteiten, zoals ongevallen op de werkvloer, in bouwterreinen, of andere arbeidsomstandigheden.

Is mijn werkgever aansprakelijk bij een aanrijding onder werktijd?

Is mijn werkgever aansprakelijk bij een aanrijding onder werktijd?

Een verkeersongeval tijdens werktijd valt in de meeste gevallen ook onder een arbeidsongeval. Dit kan gebeuren als je bijvoorbeeld als bezorger werkt, maar een autorit richting een klant kan hier ook onder vallen. Als je hier slachtoffer van bent, is het van belang dat je dit direct meldt bij de werkgever. Uitzondering De werkgever is in principe aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval tijdens werktijd, behalve als het gaat om woon-werkverkeer. Woon-werkverkeer omvat de heen- en terugreis van huis naar werk en vice versa. Ook als je een verkeersongeval hebt in privétijd met een bedrijfsauto, is dit een privé-ongeval.…
Lees meer
Wat zijn mijn rechten bij een bedrijfsongeval?

Wat zijn mijn rechten bij een bedrijfsongeval?

Heb jij te maken gehad met een bedrijfsongeval? Dan is het goed om te weten wat jouw rechten en plichten zijn als slachtoffer. Een bedrijfsongeval kan tijdens het werk zelf, maar ook tijdens pauzes of in het verkeer gebeuren. Voorbeelden van een bedrijfsongeval zijn een val van een steiger, letselschade door een machine, een aanrijding door een heftruck of een val door een gladde vloer. Zorgplicht werkgever Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heb jij rechten en plichten, net als jouw werkgever. Jouw werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet zorgen voor een veilige werkplek, instructies geven over het werk en…
Lees meer
Welke meldingsplicht heeft de werkgever bij ongevallen met letselschade?

Welke meldingsplicht heeft de werkgever bij ongevallen met letselschade?

Als een bedrijfsongeval plaatsvindt, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid om de veiligheid van de werknemers te garanderen en de risico's te beperken. Bij een ernstig bedrijfsongeval moet de werkgever de Arbeidsinspectie inschakelen.  Verplicht melden Er is sprake van een bedrijfsongeval als het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt, er een werknemer bij betrokken is en de werknemer direct na het bedrijfsongeval schade lijdt aan zijn gezondheid. Bij ernstig letsel is er een meldingsplicht bij de Arbeidsinspectie. Werkgevers moeten zich houden aan de regels en richtlijnen rondom een bedrijfsongeval en alle documentatie bijhouden om boetes te voorkomen. Na het melden van het bedrijfsongeval…
Lees meer