Als je deelneemt aan sport en spel situaties, dan is er altijd een bepaald risico op letsel. Het kan gebeuren dat je bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd een enkelblessure oploopt of dat je bij het skiën valt en een bot breekt. In sommige gevallen kan het letsel zo ernstig zijn dat je niet meer kunt werken of andere beperkingen ervaart in je dagelijks leven. Dan rijst de vraag: wie is er aansprakelijk voor de letselschade?

Algemeen: zelf verantwoordelijk, tenzij..

In het algemeen geldt dat als je deelneemt aan een sport of spel, je zelf verantwoordelijk bent voor de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het kan echter voorkomen dat een ander een fout maakt waardoor jij letsel oploopt. In dat geval kan de ander aansprakelijk zijn voor de letselschade. Hieronder bespreken we verschillende situaties waarbij er sprake kan zijn van aansprakelijkheid bij letselschade tijdens sport en spel.

Aansprakelijkheid bij georganiseerde sportevenementen

Bij georganiseerde sportevenementen, zoals voetbalwedstrijden of marathons, is de organisator aansprakelijk voor letselschade als de veiligheid van de deelnemers in het geding is. De organisator heeft namelijk de plicht om een veilige omgeving te creëren en eventuele risico’s te minimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan het zorgen voor goede materialen, het plaatsen van voldoende EHBO-posten en het nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen. Als de organisator zijn plicht niet nakomt en jij als deelnemer daardoor letsel oploopt, dan kan de organisator aansprakelijk zijn voor de letselschade.

Aansprakelijkheid bij ongevallen tijdens het sport en spel

Als je tijdens het sporten een ongeluk krijgt, kan het zijn dat een andere deelnemer daarvoor aansprakelijk is. Daarvoor is meer nodig dan bijvoorbeeld een ongelukkige tackle tijdens een voetbalwedstrijd of als er tijdens een potje basketbal een elleboog in je gezicht terechtkomt. In deze gevallen is het vaak lastig om vast te stellen wie er precies aansprakelijk is. Het hangt er namelijk van af of de tegenstander zich binnen de grenzen van het spel heeft bewogen of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid kan de tegenstander aansprakelijk zijn voor de letselschade.

Heb je ernstig letsel opgelopen door een sport of spelsituatie? Laat een letselschade advocaat beoordelen of er iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

 

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade door van sport en spel?

Bij letselschade door sport en spel ligt het aan de omstandigheden wie aansprakelijk is. In het algemeen geldt dat als je deelneemt aan een sport of spel, je zelf verantwoordelijk bent voor de risico’s die daaraan verbonden zijn. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid kan er mogelijk aansprakelijkheid ontstaan voor letselschade.

02
Wat is de rol van een letselschade-expert en wanneer is deze nodig?

Een letselschade-expert kan het slachtoffer bijstaan bij de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het verzamelen van bewijsmateriaal. Een letselschade-advocaat is met name nodig om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

03
Wat is letselschade en wanneer is er sprake van letselschade?

Letselschade is de schade die ontstaat door lichamelijk – of psychisch letsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Er is sprake van letselschade als iemand letsel oploopt door de schuld van een ander.

04
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.

05
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.