Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die je hebt geleden als gevolg van een incident waarvoor een andere partij aansprakelijk kan worden gehouden. Het is een vergoeding voor het leed en de emotionele pijn die je hebt ondervonden door de gebeurtenis. Deze schadesoort is vaak lastig te kwalificeren omdat het niet direct in geldelijke waarde kan worden uitgedrukt. 

Smartengeld kan natuurlijk nooit volledig de pijn en het leed compenseren dat je hebt ervaren. Het is niettemin bedoeld om enige erkenning en financiële ondersteuning te bieden voor het leed dat is toegebracht. 

Wanneer heb je recht op smartengeld?

Je kan in aanmerking komen voor smartengeld als je immateriële schade hebt opgelopen als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval waarbij de andere partij zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden, bedrijfsongeval, geweldsdelict of medische fout. 

voordat je aanspraak kan maken op smartengeld moet aan een paar voorwaarden voldaan zijn. Er moet een aansprakelijke partij, schade en een causaal verband zijn. 

  1. Aansprakelijkheid: je moet allereerst kunnen bewijzen dat iemand anders verantwoordelijk is voor het incident. Dit kan je bewijzen door getuigenverklaringen. 
  2. Schade: bovendien moet je schade hebben opgelopen. Het is noodzakelijk  dat je kan aantonen dat je immateriële schade hebt opgelopen. Immateriële schade bestaat uit emotionele pijn, leed, verlies van levensvreugde en de verminderde kwaliteit van je leven. Je kan om dit te bewijzen medische stukken aanleveren bij de rechter. Denk bijvoorbeeld aan een rapport van een psycholoog waaruit blijkt dat jij immateriële schade hebt opgelopen.   
  3. Causaal verband: tot slot moet er een direct verband zijn tussen het ongeval en de schade die je hebt geleden. Je moet kunnen aantonen dat je de schade niet zou hebben geleden als het ongeval niet was gebeurd. Belangrijk hierbij is dat de psychische klachten niet aanwezig waren voor het ongeval. 

Hoe wordt de hoogte van smartengeld berekend?

De hoogte van het smartengeld dat kan worden toegekend hangt af van veel factoren. Er is geen vaste berekening voor het smartengeld omdat de omstandigheden van de zaak in elk geval uniek zijn. Wel zijn er enige handvatten die de rechter in zijn overweging mee kan nemen:

  • Impact op het dagelijks leven: letsel kan leiden tot permanente veranderingen in je levensstijl. Bijvoorbeeld, het niet meer kunnen uitoefenen van je beroep, geen zorg meer kunnen dragen voor je kinderen. Als de impact op het dagelijks leven groot is,  kan het smartengeld hoog worden vastgesteld.
  • Leeftijd: in sommige gevallen kan de leeftijd van het slachtoffer meewegen in de beslissing van de rechter. Op het moment dat je erg jong bent, heb je nog een heel leven voor je. Als dit plots wordt weggenomen door een ingrijpende gebeurtenis, kan het smartengeld dat wordt toegekend hoog zijn. 
  • Ernst van het letsel: hoe ernstiger het letsel is, hoe hoger het bedrag aan smartengeld in principe zal zijn. Dit is inclusief de duur en de intensiteit van de pijn die je ervaart. 
  • Vergelijkbare gevallen: rechters kijken naar eerdere zaken die overeenkomsten hebben met jouw geval om te bepalen hoeveel smartengeld passend is. 

De berekening van smartengeld is een ingewikkeld proces. Idealiter wordt dit met behulp van een gespecialiseerde letselschade advocaat gedaan. Een letselschade advocaat kan jouw situatie beoordelen en een inschatting maken van de hoogte aan smartengeld. 

Kan je smartengeld eisen als het ongeval deels je eigen schuld was?

Als het ongeval deels je eigen schuld was, kan je vaak nog steeds smartengeld claimen. Maar het bedrag aan smartengeld zal wel lager uitvallen. De hoogte van het bedrag wordt verminderd met het percentage dat je zelf aan het ongeval hebt bijgedragen. Als je bijvoorbeeld voor 40% verantwoordelijk was voor het ongeval, kan je alsnog 60% van de totale schadevergoeding claimen. 

Hoe kan je smartengeld claimen?

Je kan smartengeld alleen eisen als er een aansprakelijke partij is die jou immateriële schade heeft toegebracht door een handeling. Als je genoeg bewijs hebt verzameld om de andere partij aansprakelijk te stellen, kan je onderhandelen met deze partij. Dit kan je zelf doen, maar ook met behulp van een advocaat. Als het niet lukt om tot een schikking te komen, kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Een letselschade advocaat kan namens jou een rechtszaak aanspannen om het smartengeld op te eisen. 

Het is verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen als je smartengeld wil ontvangen. Letselschadezaken zijn vaak erg complex en elk geval is uniek. Neem gerust contact met ons op! Onze Juridische Klantadviseurs beantwoorden je vragen en vinden een geschikte advocaat voor je die jouw belangen behartigt. 

Veelgestelde vragen

01
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstel en de gevolgen voor het dagelijks leven van het slachtoffer.

02
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.

03
Welke stappen moet ik nemen na een ongeval om aanspraak te maken op een letselschadevergoeding?

Het is belangrijk om na een ongeval zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Daarnaast is het verstandig om getuigen te verzamelen, bewijsmateriaal te verzamelen en contact op te nemen met een letselschadeadvocaat om u te laten adviseren over de verdere stappen die u kunt nemen.

04
Wat kan ik doen als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor het ongeval betwist?

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid voor het ongeval betwist, is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze kan u adviseren over de verdere stappen die u kunt nemen, zoals het verzamelen van bewijsmateriaal en het starten van een gerechtelijke procedure.