Net als andere werknemers loop je als uitzendkracht het risico om betrokken te raken bij een bedrijfsongeval tijdens het werk. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de werkplaats veilig te houden en ongelukken te voorkomen. Maar als je als uitzendkracht werkzaamheden verricht bij een andere werkgever, wie is er dan aansprakelijk in geval van een bedrijfsongeval? Ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever waarmee jij een arbeidsovereenkomst hebt of bij de inlener? In deze blog leggen we uit bij wie de aansprakelijkheid ligt en welke schadevergoeding je kunt claimen als je letselschade oploopt door een bedrijfsongeval als uitzendkracht.

Welke werkgever is aansprakelijk?

Als uitzendkracht heb je vaak te maken met twee werkgevers: het uitzendbureau en de inlener bij wie je werkt. Beide werkgevers hebben een wettelijke verplichting om bedrijfsongevallen te voorkomen en de veiligheid van werknemers te waarborgen.

De inlener is verantwoordelijk voor het naleven van deze verplichtingen, ook als het gaat om uitzendkrachten. Als uitzendkracht kun je daarom rechtstreeks de inlener aanspreken op eventuele schade als gevolg van een bedrijfsongeval.

Het kan voorkomen dat het uitzendbureau en de inlener voorafgaand aan het werk een contract afsluiten waarin de aansprakelijkheid van het uitzendbureau wordt uitgesloten. Dit betekent echter niet dat je als uitzendkracht geen aanspraak kunt maken op schadevergoeding. In bepaalde situaties kan het uitzendbureau namelijk wel aansprakelijk worden gesteld voor de geleden letselschade.

Als je als uitzendkracht betrokken bent bij een bedrijfsongeval, kun je ervoor kiezen om zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk te stellen voor de geleden letselschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als beide partijen verantwoordelijkheid dragen voor het niet voorkomen van het ongeval.

Welke schade kan je claimen?

Als je letsel oploopt door een bedrijfsongeval, zijn er verschillende schadeposten waar je mee te maken kunt krijgen. Zo kunnen er medische kosten zijn voor behandelingen zoals ziekenhuisbezoeken, fysiotherapie of andere vormen van therapie. 

Een bedrijfsongeval kan niet alleen lichamelijke schade veroorzaken, maar ook financiële en emotionele gevolgen hebben. Als uitzendkracht kan letsel grote invloed hebben op je inkomen. Als je door het letsel niet kunt werken of minder uren kunt maken, kan het uitzendbureau je mogelijk niet meer oproepen, waardoor je een aanzienlijk deel van je inkomen misloopt. Daarnaast kan een bedrijfsongeval ook emotionele schade veroorzaken, zoals angst of depressie, die als schadeposten kunnen worden aangemerkt. Ook voor deze schadeposten kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade als uitzendkracht bij een bedrijfsongeval?

Bij letselschade als uitzendkracht bij een bedrijfsongeval is de werkgever meestal aansprakelijk, maar soms kan ook de inlener van de uitzendkracht (tijdelijke werkgever) aansprakelijk zijn.

02
Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben van een bedrijfsongeval?

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken en het ongeval te melden bij de werkgever. Daarnaast is het verstandig om contact op te nemen met een letselschade advocaat voor advies en ondersteuning bij het claimen van een schadevergoeding.

03
Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

04
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

05
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.