Smartengeld is een financiële tegemoetkoming die toegekend kan worden aan een persoon die immateriële schade heeft geleden door een incident of ongeval waar een andere partij verantwoordelijk voor is. 

Onder immateriële schade vallen aspecten die niet direct in geldwaarde uitgedrukt kunnen worden. Dit omvat zaken zoals lichamelijke pijn, mentaal lijden, gederfde levensvreugde en een afname in levenskwaliteit. Het doel van smartengeld is om erkenning en compensatie te bieden voor het persoonlijke leed dat het slachtoffer heeft ondergaan.

Voorbeelden

  • Verkeersongevallen → als je tijdens het deelnemen in het verkeer te maken krijgt met een ongeval kan je immateriële schade oplopen. Dit kan bestaan uit flashbacks van het ongeval of verdriet dat je ervaart. Bij lichte verwondingen heb je vaak recht op enkele honderden tot duizenden euro’s. Bij heftige verwondingen, bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit, kan het smartengeld oplopen tot honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s.
  • Bedrijfsongevallen → als je gedurende je werkzaamheden letsel oploopt kan je werkgever aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld als je tijdens het snijden van papier je vinger eraf snijdt. Afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor je dagelijkse leven, kan het smartengeld oplopen tot tienduizenden euro’s.
  • Hondenbeet → in het geval van een hondenbeet kan het smartengeld enkele duizenden tot tienduizenden euro’s zijn. Dit is afhankelijk van de ernst van de littekens en de impact op het leven van het slachtoffer. 
  • Geweldsmisdrijf → een delict waarbij geweld gebruikt is, zorgt niet alleen voor fysieke schade, maar vaak ook voor immateriële schade. Zo kan je angstig worden om weer in dezelfde situatie terecht te komen, of nachtmerries krijgen door de gebeurtenis. In geval van zo’n geweldsmisdrijf kan een bedrag van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s worden opgelegd door de rechter. 
  • Dodelijk ongeval → nabestaanden kunnen in sommige gevallen smartengeld ontvangen voor het emotionele leed dat zij doorstaan doordat een naaste is overleden door een ongeval of geweldsmisdrijf. Dit kan variëren van duizenden tot honderdduizenden euro’s.

Het is belangrijk om te onthouden dat elk geval van letselschade verschillend is. De rechter zal het smartengeld toekennen op basis van verschillende factoren. Denk hierbij aan de ernst van het letsel, de impact op het dagelijkse leven en het verlies van levensvreugde. Het is daarom altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde letselschade advocaat. Neem gerust contact met ons op! Wij helpen jou met al je vragen en vinden een geschikte advocaat voor je. 

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade door van mishandeling?

Bij letselschade door mishandeling is de dader aansprakelijk. het is belangrijk dat je aangifte doet bij politie van de mishandeling. Zodra de dader door de strafrechter wordt veroordeeld, kun jij je schade vergoed krijgen. Schakel hiervoor een letselschade advocaat in.

02
Wie is aansprakelijk voor letselschade door van een hondenbeet?

De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor letselschade door een hondenbeet.

03
Wie is aansprakelijk voor letselschade als stagiair bij een bedrijfsongeval?

Als stagiair bij een bedrijfsongeval is de werkgever in principe aansprakelijk. Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

04
Wat is de rol van een letselschade-expert en wanneer is deze nodig?

Een letselschade-expert kan het slachtoffer bijstaan bij de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het verzamelen van bewijsmateriaal. Een letselschade-advocaat is met name nodig om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

05
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.