Als zzp’er kan een bedrijfsongeval een enorme impact hebben op je leven en inkomen. Als zelfstandige ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor de risico’s die je loopt, zoals bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. Letselschade na zo’n incident kan dan ook enorm zijn, zelfs bij kleine verwondingen kunnen de financiële gevolgen voor jouw inkomen groot zijn. Als je door het opgelopen letsel geen of minder opdrachten meer kunt uitvoeren, valt een deel van je inkomen weg. Bovendien is het onzeker of je na het ongeval nog in staat bent om hetzelfde werk te doen en of je mogelijk zelfs arbeidsongeschikt raakt. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden die er zijn voor zzp’ers die te maken hebben gehad met een bedrijfsongeval.

Verschil met werknemers

Als zelfstandige heb je geen werkgever, waardoor er aanzienlijke verschillen zijn tussen jou en mensen in loondienst. Werknemers in loondienst zijn beschermd tegen arbeidsongevallen doordat ze hun werkgever hiervoor in bijna alle gevallen aansprakelijk kunnen stellen. Werkgevers hebben namelijk een zorgplicht die ze moeten naleven. Als zzp’er geniet je echter niet dezelfde bescherming, omdat je geen werkgever hebt maar slechts een opdrachtgever. Daarnaast is je opdrachtgever niet verplicht om loon door te betalen als je door letsel niet kunt werken, wat ernstige financiële gevolgen kan hebben. 

Opdrachtgever toch aansprakelijk stellen

Ondanks dat jij als zzp’er niet dezelfde bescherming hebt als werknemers in loondienst zijn er toch situaties waarin je jouw opdrachtgever alsnog aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval. Dit is mogelijk als de opdrachtgever in juridische zin als werkgever fungeert, bijvoorbeeld als de werkzaamheden die je verricht vergelijkbaar zijn met die van werknemers in loondienst en plaatsvinden binnen het bedrijf van de opdrachtgever. De werkzaamheden moeten dan wel behoren tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van het bedrijf en de schade moet tijdens de uitoefening van deze werkzaamheden zijn geleden. In dat geval heeft de opdrachtgever ook voor jou een zorgplicht waar hij aan moet voldoen. Daarnaast kan je de opdrachtgever ook aansprakelijk stellen als hij ernstig tekort is geschoten op het gebied van veiligheid.

Welke schade kan je claimen?

In geval van een bedrijfsongeval, bestaat de schade vaak niet alleen uit het fysieke letsel dat je hebt opgelopen. Het omvat ook indirecte schade die je lijdt, zoals inkomensverlies. Dit omvat niet alleen het inkomensverlies die je hebt tijdens het letsel, maar ook het toekomstige inkomensverlies als gevolg van het letsel. Inkomensverlies is voor jou als zzp’er waarschijnlijk een van de grootste schadeposten. Daarom is het van belang dat de eventuele schadevergoeding die je ontvangt, voldoende is om het inkomensverlies te compenseren. Verder kun je ook medische kosten en immateriële schade zoals angst en leed als gevolg van het bedrijfsongeval verhalen.

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade als zzp’er bij een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval als zzp’er is het afhankelijk van wie de aansprakelijkheid draagt. Als de zzp’er geen schuld heeft aan het ongeval, kan hij/zij aanspraak in sommige gevallen aanspraak maken op een schadevergoeding bij de opdrachtgever. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden die je verricht vergelijkbaar zijn met die van werknemers in loondienst en plaatsvinden binnen het bedrijf van de opdrachtgever.

02
Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

03
Wat moet ik doen na een bedrijfsongeval met letselschade?

Na een bedrijfsongeval met letselschade moet je de volgende stappen ondernemen:

  1. Zorg voor medische hulp en documenteer je verwondingen.
  2. Meld het ongeval bij je werkgever en zorg dat er een officieel ongevalsrapport wordt opgemaakt.
  3. Verzamel bewijsmateriaal zoals foto’s, getuigenverklaringen en medische documentatie.
  4. Onderteken nog niets, maar vraag om bedenktijd.
  5. Neem contact op met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat om je rechten en mogelijke compensatie te bespreken.
04
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.

05
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.