Als jij tijdens een reis met de bus, tram, metro of trein of ander openbaar vervoer letselschade oploopt, heb je vaak recht op een letselschadevergoeding. In veel gevallen kun je de vervoerder aansprakelijk stellen voor de kosten van de letselschade die je hebt opgelopen.

De vervoerder is aansprakelijk voor ongelukken in de tram, bus, metro of trein, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het veilig vervoeren van passagiers. Het slachtoffer staat hierbij vaak sterk, tenzij er sprake is van overmacht, wat de vervoerder moet bewijzen. 

Als iemand letsel oploopt in het openbaar vervoer zijn er vijf dingen die gedaan kunnen worden: 

  1. zoek medische hulp als dat nodig is
  2. schrijf het nummer van de tram, bus of metro op en wat het traject was
  3. de datum en het tijdstip van het ongeluk
  4. waar het ongeluk gebeurde
  5. zoek naar getuigen en bewaar alle bonnen en gegevens rondom het ongeluk. 

Het is verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een letselschade advocaat om te kijken of er recht is op een letselschadevergoeding.

Veelgestelde vragen

01
Wie is er aansprakelijk voor mijn letselschade in het openbaar vervoer?

De vervoerder van het openbaar vervoer is aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een ongeval in het openbaar vervoer.

02
Wat is letselschade en wanneer is er sprake van letselschade?

Letselschade is de schade die ontstaat door lichamelijk – of psychisch letsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Er is sprake van letselschade als iemand letsel oploopt door de schuld van een ander.

03
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstel en de gevolgen voor het dagelijks leven van het slachtoffer.

04
Hoe kan ik mijn kans op een succesvolle letselschadeclaim vergroten?

Om uw kans op een succesvolle letselschadeclaim te vergroten, is het belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval medische hulp te zoeken en contact op te nemen met een letselschadeadvocaat. Daarnaast is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen en dit te bewaren. Ook is het verstandig om niet zonder meer akkoord te gaan met een eerste schikkingsvoorstel van de verzekeraar, maar hierover te overleggen met uw letselschadeadvocaat.

05
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.