Als je op of tijdens het werk letsel oploopt wordt dit beschouwd als een bedrijfsongeval. Het letsel kan ontstaan door werkzaamheden op hoogte of bij het werken met zware machines, maar ook door andere situaties, zoals uitglijden en vallen.

Soort letsel

Bij letselschade moet er altijd sprake zijn van lichamelijk letsel, waarvan de ernst kan variëren. Het is essentieel om het fysieke letsel te bewijzen, bijvoorbeeld door een medische verklaring van een huisarts of ziekenhuis.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun werknemers. Dit betekent dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het handhaven van een veilige werkomgeving en het beschermen van de gezondheid van de werknemers. Om ervoor te zorgen dat werknemers tijdens het werk geen letsel oplopen, moeten werkgevers bijvoorbeeld preventieve maatregelen nemen en duidelijke instructies geven. Deze zorgplicht is zeer streng en bij het beoordelen van de aansprakelijkheid wordt er kritisch gekeken naar het handelen van de werkgever. Als er sprake is van een bedrijfsongeval, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit betekent dat werkgevers bijna altijd verantwoordelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt bij een bedrijfsongeval.

Welke schade 

Een bedrijfsongeval kan verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen lichamelijk letsel. De geleden schade omvat niet alleen de medische kosten van ziekenhuisbehandelingen, fysiotherapie of andere vormen van therapie, maar ook het verlies van inkomen omdat je (tijdelijk) niet in staat bent om te werken of in de toekomst minder kunt werken dan voorheen. Bovendien kan een bedrijfsongeval ook emotionele schade veroorzaken, zoals pijn en angst, die als schadeposten kunnen worden aangemerkt en waarvoor je jouw werkgever aansprakelijk kunt stellen. Meer informatie over mogelijke schadeposten lees je hier.

Melding maken

Wanneer je letsel hebt opgelopen door een bedrijfsongeval, is het van groot belang om je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van het invullen van een ongevallenformulier. Informeer bij je werkgever naar dit formulier. Dit ongevallenformulier is belangrijk wanneer je van plan bent om je werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden schade als gevolg van het ongeval op het werk. Zodra het formulier is ingevuld, zal je werkgever een melding moeten doen bij de arbeidsinspectie (ofwel de inspectie-SZW).

Veelgestelde vragen

01
Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

02
Wat moet ik doen na een bedrijfsongeval met letselschade?

Na een bedrijfsongeval met letselschade moet je de volgende stappen ondernemen:

  1. Zorg voor medische hulp en documenteer je verwondingen.
  2. Meld het ongeval bij je werkgever en zorg dat er een officieel ongevalsrapport wordt opgemaakt.
  3. Verzamel bewijsmateriaal zoals foto’s, getuigenverklaringen en medische documentatie.
  4. Onderteken nog niets, maar vraag om bedenktijd.
  5. Neem contact op met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat om je rechten en mogelijke compensatie te bespreken.
03
Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval?

Ja, in veel gevallen kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor een bedrijfsongeval en kan er een schadevergoeding geclaimd worden. Het is belangrijk om hiervoor bewijs te verzamelen en contact op te nemen met een letselschade advocaat.

04
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

05
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.