Heb jij te maken gehad met een bedrijfsongeval? Dan is het goed om te weten wat jouw rechten en plichten zijn als slachtoffer. Een bedrijfsongeval kan tijdens het werk zelf, maar ook tijdens pauzes of in het verkeer gebeuren. Voorbeelden van een bedrijfsongeval zijn een val van een steiger, letselschade door een machine, een aanrijding door een heftruck of een val door een gladde vloer.

Zorgplicht werkgever

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heb jij rechten en plichten, net als jouw werkgever. Jouw werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet zorgen voor een veilige werkplek, instructies geven over het werk en toezicht houden. Als jouw werkgever niet aan deze zorgplicht voldoet, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. 

Schadevergoeding

Indien de werkgever deze zorgplicht heeft geschonden, heb jij recht op een schadevergoeding en alle schade die jij lijdt moet vergoed worden. Hierbij kan je denken aan inkomensschade, pensioenschade, eigen risico, kosten van de fysiotherapeut en reiskosten.

Om de werkgever aansprakelijk te stellen voor jouw letselschade, kan je een aansprakelijkstelling opstellen. Hierin geef je aan wat er is gebeurd en welk letsel je hebt opgelopen. Daarnaast worden de schadeposten benoemd. 

Uitzonderingen

Bij een bedrijfsongeval heb jij recht op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van eigen schuld of als de werkgever bewijst dat hem geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Dit komt echter zelden voor en meestal is de werkgever aansprakelijk en verplicht om jouw letselschade te vergoeden.

Veelgestelde vragen

01
Wat moet ik doen na een bedrijfsongeval met letselschade?

Na een bedrijfsongeval met letselschade moet je de volgende stappen ondernemen:

  1. Zorg voor medische hulp en documenteer je verwondingen.
  2. Meld het ongeval bij je werkgever en zorg dat er een officieel ongevalsrapport wordt opgemaakt.
  3. Verzamel bewijsmateriaal zoals foto’s, getuigenverklaringen en medische documentatie.
  4. Onderteken nog niets, maar vraag om bedenktijd.
  5. Neem contact op met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat om je rechten en mogelijke compensatie te bespreken.
02
Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval?

Ja, in veel gevallen kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor een bedrijfsongeval en kan er een schadevergoeding geclaimd worden. Het is belangrijk om hiervoor bewijs te verzamelen en contact op te nemen met een letselschade advocaat.

03
Wie is aansprakelijk voor letselschade als stagiair bij een bedrijfsongeval?

Als stagiair bij een bedrijfsongeval is de werkgever in principe aansprakelijk. Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en letsel als gevolg heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op de werkvloer, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de deur.

04
Wie is aansprakelijk voor letselschade als uitzendkracht bij een bedrijfsongeval?

Bij letselschade als uitzendkracht bij een bedrijfsongeval is de werkgever meestal aansprakelijk, maar soms kan ook de inlener van de uitzendkracht (tijdelijke werkgever) aansprakelijk zijn.

05
Wie is aansprakelijk voor letselschade als vrijwilliger bij een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval als vrijwilliger is het in sommige gevallen mogelijk om het bedrijf of organisatie waar je vrijwilligerwerk verricht aansprakelijk te stellen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld als je als vrijwilliger in een vergelijkbare positie verkeerde als een werknemers.

06
Wie is aansprakelijk voor letselschade als zzp’er bij een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval als zzp’er is het afhankelijk van wie de aansprakelijkheid draagt. Als de zzp’er geen schuld heeft aan het ongeval, kan hij/zij aanspraak in sommige gevallen aanspraak maken op een schadevergoeding bij de opdrachtgever. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden die je verricht vergelijkbaar zijn met die van werknemers in loondienst en plaatsvinden binnen het bedrijf van de opdrachtgever.