Een kop-staartbotsing is één van de meest voorkomende vormen van ongelukken in het verkeer. Bij een kop-staartbotsing word je van achteren (de staart) aangereden door een andere automobilist (de kop). Deze botsing ontstaat meestal door een niet- oplettende achterligger. Een kop-staart botsing kan leiden tot vervelende klachten aan de nek-, rug- en schouder. In een ernstig geval kan dit zelfs resulteren in een whiplash.

Verschil tussen een kop-staart botsing en kettingbotsing

Een kop-staart botsing wordt vaak verward met een kettingbotsing. Een kop-staart botsing is echter iets anders dan een kettingbotsing. Van een kop-staart botsing is sprake als het ene voertuig op het andere voertuig botst. Bij een kettingbotsing zijn meerdere auto’s betrokken, ten minste drie. Schade uit de kettingbotsingen wordt door verzekeraars op grond van een overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling vergoed. Hieruit volgt dat de letselschade verzekering van het achterste voertuig alle schade, dus van het voorste voertuig én alle andere voertuigen, betaald. 

Schade door een kop-staart botsing

Door de kop-staart botsing kan je schade oplopen. Schade bestaat uit materiële- en immateriële schade. Voorbeelden van materiële schade zijn de kosten voor je medische behandeling, gederfde inkomsten en de kosten van je auto die kapot is gegaan door de botsing. Bovendien kan je immateriële schade vergoed worden. Deze schade omvat de posten die niet direct in geld uitgedrukt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het verdriet of de angst die je door de botsing hebt opgelopen. 

Aansprakelijkheid bij een kop-staart botsing

Wanneer het gaat om aansprakelijkheid bij een kop-staart botsing, is de persoon die schade veroorzaakt aan een andere persoon in het verkeer gehouden de schade van die persoon te vergoeden. Dit staat beschreven in artikel 185 Wegenverkeerswet. Het kan voorkomen dat er geen voertuig aansprakelijk gesteld kan worden omdat er sprake is van overmacht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer auto’s op elkaar botsen in dichte mist. Dit doet zich echter zelden voor, meestal is er een schuldige bestuurder bij een kop-staart botsing.

Een letselschade advocaat kan je helpen om de andere partij aansprakelijk te stellen. Een advocaat kan bijvoorbeeld namens jou onderhandelen met de verzekeraar en zorgen dat je een volledige schadevergoeding ontvangt. Zodat jij krijgt waar je recht op hebt.

Werkgever aansprakelijk bij kop-staart botsing

Als het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat jij op weg bent naar een klant, dan is ook de werkgever aansprakelijk voor de schade die jij lijdt. Je kunt de schade melden bij de werkgever en deze zal een schadevergoeding betalen voor het bedrijfsongeval. 

Veelgestelde vragen

01
Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval?

Ja, in veel gevallen kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor een bedrijfsongeval en kan er een schadevergoeding geclaimd worden. Het is belangrijk om hiervoor bewijs te verzamelen en contact op te nemen met een letselschade advocaat.

02
Wie is aansprakelijk voor de letselschade bij een verkeersongeval?

Bij een verkeersongeval is de partij die het ongeval heeft veroorzaakt in de meeste gevallen aansprakelijk voor de letselschade. Dit kan bijvoorbeeld een andere verkeersdeelnemer of een wegbeheerder zijn.

03
Kan ik nog een schadevergoeding krijgen als ik deels zelf schuld heb aan het ontstaan van de letselschade?

Bij een gedeelde schuld kan er nog steeds aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt dan wel verminderd met het percentage eigen schuld van het slachtoffer.

04
Wat is de rol van een letselschade-expert en wanneer is deze nodig?

Een letselschade-expert kan het slachtoffer bijstaan bij de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het verzamelen van bewijsmateriaal. Een letselschade-advocaat is met name nodig om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.