Als je als fietser wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig heb je in principe recht op vergoeding van alle schade als de ander aansprakelijk is. In deze blog lees je over de verschillende situaties waarin een fietser gerechtigd kan zijn tot schadevergoeding bij een aanrijding door een gemotoriseerd voertuig. Neem contact met ons op als je vragen hebt over jouw schadevergoeding. 

Aanrijding fietser door auto

Als je als fietser wordt aangereden door een auto, dan is de automobilist in principe aansprakelijk, tenzij hij zich kan beroepen op overmacht. Het is echter wel van belang om te kijken wat er is gebeurd en wat de toedracht van de aanrijding is. Een fietser wordt beschouwd als een zwakke verkeersdeelnemer en daarom zal de automobilist doorgaans als schuldige worden aangemerkt. Of de bestuurder van de auto geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, hangt onder andere af van de leeftijd van de fietser. 

Er kan alleen sprake van overmacht zijn als de automobilist kan bewijzen dat hem geen enkel verwijt valt te maken. In de praktijk valt dit erg lastig te bewijzen aangezien al snel wordt aangenomen dat de automobilist iets te verwijten valt. Als fietser sta je daarom in een sterke positie om schadevergoeding te ontvangen. 

Een voorbeeld waarin het beroep op overmacht echter wel kan slagen is het volgende. Een fietser komt in een bocht ten val komen na het zien van een langzaam tegemoetkomende auto. De automobilist reed zeer langzaam door de bocht met ongeveer 15 kilometer per uur. De fietser reed sneller dan de auto, zo’n 20-25 kilometer per uur. Door slechts 15 kilometer per uur door de bocht te rijden, heeft de automobilist voorzichtig genoeg door de bocht gereden. Daarnaast was er voldoende ruimte om langs de auto te fietsen. Om deze redenen kan de automobilist beroep doen op overmacht omdat hem geen verwijt valt te maken. 

Aanrijding fietser door tram

Als er sprake is van een aanrijding tussen een fietser en een tram, dan is de fietser doorgaans zelf aansprakelijk. Dit geldt niet als de fietser kan bewijzen dat de tramchauffeur zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden. Vaak krijg je als fietser minimaal 50% vergoed omdat je wordt gezien als een zwakke verkeersdeelnemer die beschermd moet worden. 

Aanrijding fietser door bus

Bij een aanrijding tussen een fietser en een bus is de buschauffeur in principe aansprakelijk voor het veroorzaken van de letselschade bij de fietser, tenzij de fietser eigen schuld heeft. Als je eigen schuld hebt kan het zijn dat je tot maximaal 50% van de geleden schade zelf moet betalen.

Recht op schadevergoeding

Als je als fietser wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig, dan heb je in principe recht op vergoeding van alle schade als de ander aansprakelijk is. Hierbij kun je denken aan immateriële schade (smartengeld), maar ook aan een schadevergoeding voor beschadigde kleding of fiets. Daarnaast heb je recht op vergoeding van medische kosten, reiskosten en verlies van arbeidsvermogen. 

Het is van belang dat de toedracht van de aanrijding goed wordt vastgelegd en daarom is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen om jou te helpen bij de schadeclaim. Wij kunnen je in contact brengen met een van onze gespecialiseerde letselschade advocaten. Daarnaast kunnen onze Juridische Klantadviseurs je helpen met je vragen over letselschade en schadevergoedingen. 

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor de letselschade bij een verkeersongeval meteen fietser?

Bij een verkeersongeval met een fietser is de aansprakelijkheid afhankelijk van wie de verkeersregels heeft overtreden. Dit kan bijvoorbeeld de automobilist zijn, maar ook de fietser zelf. De wet beschermt de fietser, zodat er vaak aanspraak is op een schadevergoeding als de aanrijding van de fietser is veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer.

02
Wat moet ik doen na een verkeersongeval met letselschade?

Na een verkeersongeval met letselschade is het belangrijk om direct medische hulp in te schakelen en de politie te informeren. Daarnaast is het verstandig om contact op te nemen met een letselschade advocaat voor advies en ondersteuning bij het claimen van een schadevergoeding.

03
Wat is de rol van een letselschade-expert en wanneer is deze nodig?

Een letselschade-expert kan het slachtoffer bijstaan bij de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het verzamelen van bewijsmateriaal. Een letselschade-advocaat is met name nodig om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

04
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.