Een medische fout kan verschillende vormen aannemen en kan zich voordoen in elke fase van het medische proces, van diagnose tot behandeling. Over het algemeen wordt een medische fout gedefinieerd als een handeling of nalatigheid van een zorgverlener die niet voldoet aan de medische normen en die schade of letsel veroorzaakt bij de patiënt. 

Voorbeelden van medische fouten

Verkeerde diagnose

Een verkeerde diagnose kan leiden tot verkeerde behandelingen of gebrek aan behandeling, waardoor de gezondheid van de patiënt verergert of de patiënt schade oploopt.

Fouten bij de behandeling

Dit kan onder meer onjuiste dosering van medicatie, het gebruik van verkeerde apparatuur, of verkeerde operaties omvatten. Dit kan leiden tot ernstige complicaties of blijvend letsel bij de patiënt.

Gebrek aan geïnformeerde toestemming

Een patiënt heeft het recht om geïnformeerd te worden over de risico’s en voordelen van een medische behandeling en moet toestemming geven voordat een behandeling wordt gestart. Als de patiënt niet goed is geïnformeerd of geen toestemming heeft gegeven, kan dit worden beschouwd als een medische fout.

Verkeerde of vertraagde behandeling

Als een zorgverlener niet tijdig of de juiste behandeling geeft, kan dit leiden tot verergering van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Fouten in de nazorg

Als een patiënt niet de juiste nazorg krijgt na een behandeling of operatie, kan dit leiden tot complicaties of ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor letselschade door een medische fout?

Bij letselschade door een medische fout kan de behandelaar (arts, ziekenhuis) aansprakelijk zijn. Medische aansprakelijkheid is lastig vast te stellen.

02
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.

03
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

04
Welke kosten vallen onder de vergoeding van letselschade?

Kosten die onder de vergoeding van letselschade vallen zijn onder andere medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verlies aan inkomen.