Als je lichamelijk letsel hebt opgelopen is het niet altijd makkelijk om de schade op een rij te zetten. Er zijn gelukkig verschillende richtlijnen voor letselschade, die bedoeld zijn om een leidraad te bieden voor de vergoedingen die slachtoffers van letselschade kunnen ontvangen. 

Belangrijkste richtlijnen

Richtlijn medische kosten

Deze richtlijn biedt een leidraad voor de vergoeding van medische kosten die het gevolg zijn van het letsel. Hierbij kun je denken aan kosten voor ziekenhuisopname, medische behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen.

Richtlijn huishoudelijke hulp

Deze richtlijn biedt een leidraad voor de vergoeding van huishoudelijke hulp die je als slachtoffer nodig hebt als gevolg van het letsel. Hierbij kun je denken aan taken zoals schoonmaken, koken en boodschappen doen.

Richtlijn verlies zelfwerkzaamheid

Deze richtlijn biedt een leidraad voor de vergoeding van de kosten die je als slachtoffer maakt als gevolg van het verlies van zelfwerkzaamheid. Hierbij kun je denken aan kosten voor aanpassingen aan de woning of auto, zoals een traplift of aangepaste auto.

Richtlijn smartengeld

Deze richtlijn biedt een leidraad voor de vergoeding van immateriële schade, zoals pijn, verdriet en verminderde levensvreugde. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van het slachtoffer.

Richtlijn studievertraging

Deze richtlijn biedt een leidraad voor het bepalen van de vergoeding voor studievertraging als gevolg van het letsel. De vergoeding is bedoeld om de kosten te dekken die je als slachtoffer moet maken om de studievertraging op te vangen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van onder andere de duur van de studievertraging en de specifieke omstandigheden van de zaak.

Richtlijn licht letsel inclusief smartengeld

Deze richtlijn geldt voor schades waarbij sprake is van licht letsel. De richtlijn geeft ook een stappenplan voor de afwikkeling van de schade.

Gebruikmaken van de richtlijnen

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze richtlijnen slechts een leidraad zijn en dat de uiteindelijke vergoeding afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van de zaak. Het is daarom verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen die je kan helpen bij het bepleiten van je zaak en het onderhandelen over de vergoedingen waar je recht op hebt.

Veelgestelde vragen

01
Welke schadevergoeding kan ik claimen bij letselschade?

Bij letselschade kan een slachtoffer verschillende soorten schadevergoeding claimen, zoals medische kosten, inkomensverlies, huishoudelijke hulp en smartengeld. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel.

02
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.

03
Hoe lang duurt het voordat ik een schadevergoeding krijg bij letselschade?

De duur van het letselschadetraject kan sterk variëren en is afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Het kan enkele maanden tot enkele jaren duren voordat een schadevergoeding wordt toegekend.

04
Welke kosten vallen onder de vergoeding van letselschade?

Kosten die onder de vergoeding van letselschade vallen zijn onder andere medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verlies aan inkomen.

05
Hoe kan ik mijn kans op een succesvolle letselschadeclaim vergroten?

Om uw kans op een succesvolle letselschadeclaim te vergroten, is het belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval medische hulp te zoeken en contact op te nemen met een letselschadeadvocaat. Daarnaast is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen en dit te bewaren. Ook is het verstandig om niet zonder meer akkoord te gaan met een eerste schikkingsvoorstel van de verzekeraar, maar hierover te overleggen met uw letselschadeadvocaat.