Personenschade is alle schade die een persoon kan oplopen door toedoen van anderen, zoals bij een verkeersongeval, medische fout, bedrijfsongeval of een ongeval tijdens het sporten. Personenschade kan zowel lichamelijke- als emotionele schade omvatten. 

Verschillende soorten schade

Bij lichamelijke schade gaat het om fysieke letsels, zoals botbreuken, kneuzingen, hersenletsel of brandwonden. 

Emotionele schade kan bijvoorbeeld ontstaan door het meemaken van een traumatische gebeurtenis of door het verlies van een dierbare. 

Letselschade is een specifieke vorm van personenschade die betrekking heeft op de financiële en immateriële schade die iemand lijdt als gevolg van letsel door een ongeval of incident waarbij een ander aansprakelijk is.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.

02
Wat is de verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim?

De verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim is vijf jaar na het ongeval. Het is echter verstandig om zo snel mogelijk na het ongeval contact op te nemen met een letselschadeadvocaat.

03
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

04
Hoe verloopt het letselschadetraject en welke stappen moet ik nemen?

Het letselschadetraject bestaat uit verschillende stappen, zoals het verzamelen van bewijsmateriaal, het berekenen van de schadevergoeding en het onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij. Het is belangrijk om tijdig juridische hulp in te schakelen van een letselschade advocaat.