De Richtlijn Smartengeld bij letselschade biedt een leidraad voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor immateriële schade, oftewel het leed dat iemand heeft ondervonden als gevolg van het letsel. Hierbij kun je denken aan pijn, verdriet, verminderde levensvreugde en verlies van levenslust.

Hoe wordt de hoogte van smartengeld bepaald?

De richtlijn heeft een aantal uitgangspunten. Zo wordt er gekeken naar de ernst van het letsel en de mate waarin het letsel invloed heeft op het dagelijks leven van het slachtoffer. Ook wordt er gekeken naar de duur van het herstelproces en de gevolgen van het letsel voor de toekomst. Daarnaast zijn factoren als leeftijd, beroep en de gezinssituatie ook van belang bij het bepalen van de hoogte van de schade. De vergoeding voor smartengeld is een vergoeding voor het leed dat het slachtoffer heeft ondervonden en kan dus sterk variëren.

De richtlijn gebruiken

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze richtlijn slechts een leidraad is en dat de uiteindelijke vergoeding afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van de zaak. Het is daarom verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen die je kan helpen bij het bepleiten van je zaak en het onderhandelen over de vergoedingen waar je recht op hebt.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

02
Welke kosten vallen onder de vergoeding van letselschade?

Kosten die onder de vergoeding van letselschade vallen zijn onder andere medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verlies aan inkomen.

03
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.

04
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.