De Richtlijn Verlies Zelfwerkzaamheid bij Letselschade biedt een leidraad voor de vergoeding van kosten die het slachtoffer maakt als gevolg van het verlies van zelfwerkzaamheid. Onder zelfwerkzaamheid wordt verstaan de werkzaamheden die je normaal gesproken zelf zou kunnen doen, maar nu als gevolg van het letsel niet meer kan uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan schoonmaken, tuinieren of klusjes in huis die je door het letsel niet meer kunt doen. 

Welke vergoeding krijg je?

In de richtlijn staan tabellen om te berekenen op hoeveel vergoeding je recht hebt. De vergoeding voor zelfwerkzaamheid wordt berekend op basis van het aantal uur dat je gemiddeld besteedde aan de betreffende taken voordat het letsel plaatsvond, vermenigvuldigd met het vastgestelde uurloon. Hierbij wordt gekeken naar de situatie vóór het ongeval en wordt er gekeken naar wat je normaal gesproken zelf zou doen in vergelijkbare omstandigheden. 

Kortdurende beperkingen

Is de beperking maar van korte duur, dan kom je alleen in aanmerking als de werkzaamheden dringend zijn. Het is dus van belang of de werkzaamheden uitgesteld kunnen worden of dat er een noodzaak is. Een schilderklus is bijvoorbeeld vaak niet noodzakelijk terwijl een lekkage dit wel kan zijn. 

De richtlijn gebruiken

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze richtlijn slechts een leidraad is en dat de uiteindelijke vergoeding afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van de zaak. Het is daarom verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen die je kan helpen bij het bepleiten van je zaak en het onderhandelen over de vergoedingen waar je recht op hebt.

Veelgestelde vragen

01
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.

02
Welke kosten vallen onder de vergoeding van letselschade?

Kosten die onder de vergoeding van letselschade vallen zijn onder andere medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verlies aan inkomen.

03
Hoe lang duurt het voordat ik een schadevergoeding krijg bij letselschade?

De duur van het letselschadetraject kan sterk variëren en is afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Het kan enkele maanden tot enkele jaren duren voordat een schadevergoeding wordt toegekend.

04
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.