De Richtlijn Licht Letsel Inclusief Smartengeld bij Letselschade is een richtlijn die is ontwikkeld door de Letselschade Raad voor een efficiënte en slachtoffer vriendelijke manier van afwikkeling van kleinere letselschades. Daarnaast vind je in de richtlijn een duidelijk stappenplan voor de afwikkeling van de schade. 

Wanneer is er sprake van licht letsel?

Er is sprake van licht letsel op het moment dat het letsel binnen zes maanden geneest en er geen complicaties bij komen kijken. Als er na zes maanden geen behandelingen of check-ups nodig zijn, valt het dus onder licht letsel. 

Wat houdt smartengeld in?

Ook bij licht letsel is er vaak immateriële zoals pijn of angst. Naast de vergoeding van de kosten voor het letsel kan je hiervoor ook een compensatie krijgen. Hetgeen waar je dan recht op hebt is smartengeld. 

Voorbeelden van smartengeldbedragen bij licht letsel:

  • Tot € 1.025,– bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Denk hierbij onder meer aan schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet-ontsierende littekens.
  • Van € 675,– tot € 2.025,– bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Denk onder meer aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel, forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid.
  • Van € 1.350,– tot € 2.500,– bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Denk hierbij onder meer aan gevallen van korte ziekenhuisopname, ‘eenvoudige’ botbreuken of indien er sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.

Veelgestelde vragen

01
Welke stappen moet ik nemen na een ongeval om aanspraak te maken op een letselschadevergoeding?

Het is belangrijk om na een ongeval zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Daarnaast is het verstandig om getuigen te verzamelen, bewijsmateriaal te verzamelen en contact op te nemen met een letselschadeadvocaat om u te laten adviseren over de verdere stappen die u kunt nemen.

02
Wat is de hoogte van een letselschadevergoeding en hoe wordt dit berekend?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensverlies. Ook wordt gekeken naar immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

03
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

04
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.