Mensen willen graag een idee hebben van de hoogte van de bedragen die zijn toegekend in vergelijkbare gevallen, zodat ze een inschatting kunnen maken van wat redelijk zou zijn in hun eigen situatie. De hoogte van het toegekende smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ernst van het letsel, de duur en impact van het letsel op het leven van de benadeelde, en de schuld van de verantwoordelijke partij.

Hieronder zullen verschillende uitspraken die zijn opgenomen in de ANWB letselschade gids besproken worden zodat je een beter beeld krijgt van de smartengeldbedragen die voor letsel worden uitgekeerd.

Whiplash letsel

2014: Gerechtshof Den Bosch
Een vrouwelijke ondernemer raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt als gevolg van opgelopen whiplash-letsel. De vrouw heeft licht tot matig asymmetrisch post-whiplash syndroom met neuropsychologische klachten gecombineerd met licht commotionele problemen. Er is verder sprake van hoofdpijn, geheugen- en concentratieproblemen en bij het uitvoeren van werk ervaart ze verhoogde vermoeidheid en toenemende pijn bij het uitvoeren van zware arbeid. Het hof heeft de vrouw in deze zaak een schadevergoeding van €18.000 toegekend.

2012: Rechtbank Arnhem
De betrokkene is een vrouw van 52 jaar oud die van achteren is aangereden en als gevolg hiervan whiplash-klachten heeft. Er is sprake van verminderde belastbaarheid van de nek- en schouderstreek, hoofdpijnen, vegetatieve reacties, tintelingen in de handen en een beperkte geheugenstoornis. De beperkingen zijn relatief klein en beperken zich voornamelijk tot het verrichten van huishoudelijke taken en de zelfredzaamheid. De rechtbank heeft de vrouw een schadevergoeding van €3.000 toegekend.

2009: Rechtbank Arnhem
In deze zaak gaat het om twee inzittenden die betrokken raken bij een ongeval. Beide slachtoffers hebben last van tijdelijke klachten waaronder nekklachten, enige fysiotherapeutische behandelingen en lichte nekklachten een jaar na het ongeval. De rechtbank kent beide slachtoffers een schadevergoeding van €300 toe.

Amputatie

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld na een amputatie is het gebruik van het betreffende lichaamsdeel een belangrijke factor. Onze handen spelen een cruciale rol in ons dagelijks functioneren en het verlies van een hand of vinger kan een grote impact hebben op iemands mogelijkheden. Bij een amputatie van een vinger wordt er doorgaans een bedrag tussen de €5.000 en €10.000 toegekend aan smartengeld. Voor een handamputatie ligt het smartengeldbedrag doorgaans rond de €50.000.
Voor een amputatie van het been wordt vaak een bedrag tussen de €30.000 en €50.000 toegekend aan smartengeld.

Het is belangrijk om te benadrukken dat naast het smartengeld ook de vergoeding van materiële schade onderdeel uitmaakt van de letselschadevergoeding. 

2011: Rechtbank Breda
Als gevolg van een bedrijfsongeval is het grootste deel van de linkerwijsvinger van een man geamputeerd. De man ondervindt hierdoor problemen bij het gebruik van de linkerhand. Bij belasting en steunen geeft het stompje pijnklachten. Daarnaast is er sprake van krachtverlies in de linkerhand. Deze klachten leiden tot hinder bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, algemene dagelijkse bezigheden en de uitoefening van hobby’s. Daarnaast heeft de man last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De rechtbank heeft de man een smartengeldbedrag van €13.500 toegekend. 

Littekens

2008: Rechtbank Maastricht
Het slachtoffer in deze zaak heeft letsel opgelopen bij een aanrijding dat voornamelijk bestaat uit beschadiging van de huid van het linker onderbeen. Veel operaties en ziekenhuisopnamen hebben geleid tot ernstige littekens van een grote omvang en ontsierend zijn. Daarnaast zijn er door pijnklachten blijvende beperkingen voor toekomstige beroepsuitoefening. De rechtbank heeft hier een smartengeldbedrag van €12.500 toegekend.

2011: Rechtbank Utrecht
In deze zaak is er sprake van een medische fout. Een jonge vrouw heeft een verkeerde diagnose gekregen waardoor zij een operatie heeft ondergaan die niet nodig geweest zou zijn als de juiste diagnose gesteld zou zijn. Aan deze operatie heeft zij een ontsierend litteken op haar buik overgehouden. Daarnaast ondervindt zij in bepaalde situaties een trekkend gevoel rondom het litteken en uitstralende pijn naar haar been. De rechtbank heeft mevrouw een vergoeding van €17.500 toegekend. 

Het is dus verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen als je recht hebt op een schadevergoeding na een ongeval. Neem contact met ons op zodat wij je verder kunnen helpen. 

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

02
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.

03
Wat is de rol van een letselschade-expert en wanneer is deze nodig?

Een letselschade-expert kan het slachtoffer bijstaan bij de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het verzamelen van bewijsmateriaal. Een letselschade-advocaat is met name nodig om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

04
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.