Als je letselschade hebt opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval kan er veel op je af komen. Er moet gekeken worden of er een aansprakelijke partij is, er moet bewijs verzameld worden van de schade en een schadevergoeding geclaimd worden. Een letselschade advocaat kan je hierbij helpen. In de meeste gevallen kost dit je zelf niets. 

Aansprakelijke partij bekend

Wanneer de aansprakelijke partij bekend is, komen de kosten van de letselschade advocaat in de meeste gevallen voor rekening van de verzekeraar van de aansprakelijke partij. De wet bepaalt namelijk dat de aansprakelijke partij alle advocaatkosten en overige kosten (van bijvoorbeeld medisch onderzoek) moet betalen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ingeschakelde hulp redelijk is en dat de kosten ook in overeenstemming zijn met de omstandigheden.

Geen aansprakelijke partij bekend

Wanneer er nog geen aansprakelijke partij bekend is, kunnen de eerder genoemde kosten nog niet verhaald worden op de tegenpartij. De kosten die de advocaat maakt zijn dan voor jou zelf. Met de advocaat maak je een afspraak over het tarief. Wanneer de aansprakelijke partij op een gegeven moment wel vast komt te staan, kunnen de kosten alsnog op die partij worden verhaald.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Wanneer je inkomen en vermogen binnen bepaalde grenzen valt, kan je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. In dat geval betaal je niet het uurloon dat een advocaat rekent, maar een vaste eigen bijdrage.

Rechtsbijstandsverzekering
Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, kun je vanuit de verzekeringsmaatschappij een juridisch medewerker kiezen. Dit hoeft niet. Je hebt ook het recht op vrije advocaatkeuze. Wanneer je hulp nodig hebt bij een procedure worden de kosten van de advocaat gedekt door de rechtsbijstandverzekering. Het is hierbij wel belangrijk dat de zaak onder de dekking van de polis valt. 

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor de letselschade bij een verkeersongeval?

Bij een verkeersongeval is de partij die het ongeval heeft veroorzaakt in de meeste gevallen aansprakelijk voor de letselschade. Dit kan bijvoorbeeld een andere verkeersdeelnemer of een wegbeheerder zijn.

02
Wie is aansprakelijk voor de letselschade bij een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk voor de letselschade. De werkgever moet bewijzen dat zij an haar zorgplicht heeft voldaan, wat in de praktijk vaak niet gemakkelijk is. De werkgever is niet aansprakelijk wanneer het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

03
Welke kosten vallen onder de vergoeding van letselschade?

Kosten die onder de vergoeding van letselschade vallen zijn onder andere medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verlies aan inkomen.

04
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstel en de gevolgen voor het dagelijks leven van het slachtoffer.