Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding die wordt toegekend aan een slachtoffer van een ongeval, als compensatie voor de geleden immateriële schade. Als slachtoffer kan je compensatie krijgen voor je emotionele pijn, verdriet en leed dat je hebt ervaren als gevolg van het ongeval. 

Welke schade wordt gedekt door smartengeld na een ongeval?

De immateriële schade die je als gevolg van het ongeval hebt geleden kan worden vergoed door de toekenning van smartengeld. De volgende onderdelen vallen onder immateriële schade:

  • Psychische schade: een ongeval kan leiden tot (zeer ernstige) emotionele schade, zoals angst, PTSS en depressie. 
  • Leed: door het ongeluk kan je verschillende vormen van leed ervaren. Vaak ben je geschrokken en heb je verdriet door hetgeen dat gebeurd is. 
  • Verlies van levensvreugde: je kan schade oplopen als je door het ongeluk een verminderde kwaliteit van leven ervaart. 

Het is vaak lastig om de omvang en aard van de immateriële schade na een ongeval vast te stellen. Soms treden psychische klachten bijvoorbeeld pas enige tijd later in. Het is verstandig om een deskundige in te schakelen. Als je emotionele klachten ervaart is het aan te raden om een psycholoog te benaderen. 

Wie komt in aanmerking voor smartengeld na een ongeval?

Als je slachtoffer bent van een ongeval, kan je in aanmerking komen voor smartengeld. Daarnaast kunnen je naasten aanspraak maken op smartengeld als zij geconfronteerd zijn met de gevolgen van het ongeval. Het slachtoffer moet dan overleden zijn of ernstig en blijvend letsel hebben door het ongeval dat door een ander is veroorzaakt. Deze vergoeding voor naasten geldt sinds 1 januari 2019. 

Kan de hoogte van smartengeld worden beïnvloed door persoonlijke factoren?

De hoogte van het smartengeld dat kan worden toegekend is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van het letsel, je leeftijd, de duur van het herstelproces en andere persoonlijke omstandigheden. Daarbij wordt voornamelijk beoordeeld welke gevolgen het ongeluk heeft gehad voor het dagelijks leven van het slachtoffer. 

Daarnaast zijn de specifieke omstandigheden van het geval belangrijk. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer. Als dit het geval is, zal de hoogte van het smartengeld lager uitvallen dan wanneer het slachtoffer geen eigen schuld of medeschuld heeft. 

De hoogte van het bedrag van het smartengeld dat je kan ontvangen na een ongeval kan variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s. De exacte hoogte van het bedrag zal door de rechter worden vastgesteld en is in elke letselschadezaak uniek, doordat het op basis van individuele omstandigheden wordt beoordeeld. 

Hoe kan je aanspraak maken op smartengeld?

Als je in aanmerking komt voor smartengeld na een ongeval, kan je het beste een letselschade advocaat inschakelen. Deze kan je adviseren over je mogelijkheden om smartengeld te eisen en helpen bij het indienen van je claim. 

Je moet je claim kunnen onderbouwen. Dit kan door het verzamelen van bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen van het ongeluk, foto’s van de opgelopen schade en medische rapporten van klinische experts. Het bewijsmateriaal kan gebruikt worden om de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor jouw dagelijks leven aan te tonen. 

Daarnaast moet je een aansprakelijke partij kunnen aanwijzen. Een letselschade advocaat kan je helpen met het benaderen van de aansprakelijke partij en om te onderhandelen. Zo word je zelf niet belast met dit proces. Een letselschade advocaat kan je tevens ondersteunen tijdens een zitting bij de rechter. 

Een letselschadezaak is een ingewikkeld proces. Het is vaak emotioneel en de wetgeving is complex. Het is daarom verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen die je kan helpen bij het ontvangen van je smartengeld. Neem contact met ons op! Onze Juridische Klantadviseurs helpen jou om een geschikte letselschade advocaat te vinden en beantwoorden al je vragen.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

02
Wie is aansprakelijk voor de letselschade bij een verkeersongeval?

Bij een verkeersongeval is de partij die het ongeval heeft veroorzaakt in de meeste gevallen aansprakelijk voor de letselschade. Dit kan bijvoorbeeld een andere verkeersdeelnemer of een wegbeheerder zijn.

03
Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben van een bedrijfsongeval?

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken en het ongeval te melden bij de werkgever. Daarnaast is het verstandig om contact op te nemen met een letselschade advocaat voor advies en ondersteuning bij het claimen van een schadevergoeding.

04
Hoe verloopt het letselschadetraject en welke stappen moet ik nemen?

Het letselschadetraject bestaat uit verschillende stappen, zoals het verzamelen van bewijsmateriaal, het berekenen van de schadevergoeding en het onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij. Het is belangrijk om tijdig juridische hulp in te schakelen van een letselschade advocaat.