Het claimen van smartengeld bij letselschade kan een complex en zwaar proces zijn. Om slachtoffers te helpen bij het bepalen van de hoogte van hun claim heeft de ANWB de Smartengeldgids ontwikkeld. Deze gids geeft een overzicht van de vergoedingen die toegekend kunnen worden voor verschillende vormen van immateriële schade.

Richtlijn

De Smartengeldgids is een belangrijk hulpmiddel voor letselschadeslachtoffers en hun advocaten. Het biedt een overzicht van de bedragen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend en dient als richtlijn voor het bepalen van een passende vergoeding. De gids is gebaseerd op de rechtspraak en bevat een uitgebreid overzicht van uitspraken van rechters over smartengeldvergoedingen in Nederland.

In de Smartengeldgids wordt rekening gehouden met verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het smartengeld, zoals de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstelproces, de impact op het dagelijks leven en de leeftijd van het slachtoffer. Ook wordt er rekening gehouden met emotionele en psychische schade, zoals angst, verdriet en verlies van levensvreugde.

Tips

De Smartengeldgids geeft niet alleen een overzicht van vergoedingen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, maar bevat ook een aantal praktische tips voor letselschadeslachtoffers. Zo wordt bijvoorbeeld geadviseerd om bewijsmateriaal te verzamelen van het letsel en de gevolgen daarvan, zoals medische rapporten, getuigenverklaringen en foto’s. Ook wordt aangeraden om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen die ervaring heeft met het claimen van smartengeld.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.

02
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

03
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.