Een aanrijding kan langdurige en ingrijpende gevolgen hebben voor het slachtoffer. Als je betrokken bent geweest bij een aanrijding en hierbij letsel hebt opgelopen, heb je mogelijk recht op een letselschadevergoeding. Indien er een schuldige partij aan te wijzen is, moet deze opdraaien voor de gemaakte kosten. In deze blog lees je over de vergoeding die je kan krijgen voor het letsel dat je hebt opgelopen door een aanrijding.

Aanrijding tussen motorvoertuigen

Motorvoertuigen worden in het verkeer beschouwd als sterke verkeersdeelnemers. In deze situatie wordt de schade vergoed door degene die het ongeluk heeft veroorzaakt. Hoe kleiner jouw aandeel in de schuld is, hoe minder jouw aandeel in de schadevergoeding zal zijn. Stel je voor, je rijdt op een rotonde en een andere auto wil de rotonde op maar ziet niet dat jij al op de rotonde rijdt. Voordat je het door hebt is het te laat en de auto rijdt tegen je aan. De schuld van de aanrijding ligt nu bij de andere partij. 

Aanrijding tussen een gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde

Niet-gemotoriseerden worden ook wel de zwakkere verkeersdeelnemers genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld fietsers en voetgangers. Zij worden sterker door de wet beschermd dan gemotoriseerde voertuigen. Er gelden dan ook andere regels bij een aanrijding waarbij de ene partij in een gemotoriseerd voertuig reed en de andere partij een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer is. De bestuurder van het gemotoriseerde voertuig moet altijd minimaal 50% van de schade van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer betalen. Dit is ook het geval wanneer de aanrijding is ontstaan door de niet-gemotoriseerde deelnemer. De bestuurder kan een beroep doen op overmacht. Zelfs als dit beroep slaagt, moet de gemotoriseerde 50% van de schade betalen. Als de aanrijding volledig de schuld is van de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig, dan moet deze alle schade betalen. 

Wat valt onder letselschade?

Letselschade is alle schade die je hebt opgelopen als gevolg van de aanrijding. Dit kan zowel lichamelijke, psychische als materiële schade zijn. Om deze schadevergoeding te krijgen is het van belang om een aansprakelijke partij vast te stellen. In de meeste gevallen is dat de bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt. Er kan echter sprake zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je voor een groot gedeelte eigen schuld hebt in de aanrijding. Daarom is het van belang om een letselschade advocaat in te schakelen om de aansprakelijkheid vast te stellen en om je zaak te laten beoordelen. 

Hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door verschillende factoren; de ernst van het letsel, de duur van de herstelperiode, de medische kosten en de geleden schade. Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen, kan er een medisch onderzoek worden uitgevoerd en kan er een schadestaat worden opgemaakt. 

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld en de hoogte van de schadevergoeding is bepaald, kan de vergoeding worden geclaimd. Een advocaat kan je hierbij helpen en adviseren. Neem contact met ons op als je nog meer vragen hebt over de letselschadevergoeding na een aanrijding of als je een letselschade advocaat zoekt die jouw belang tijdens je zaak behartigt. Onze Juridische Klantadviseurs helpen je graag!

Veelgestelde vragen

01
Wie is aansprakelijk voor de letselschade bij een verkeersongeval meteen fietser?

Bij een verkeersongeval met een fietser is de aansprakelijkheid afhankelijk van wie de verkeersregels heeft overtreden. Dit kan bijvoorbeeld de automobilist zijn, maar ook de fietser zelf. De wet beschermt de fietser, zodat er vaak aanspraak is op een schadevergoeding als de aanrijding van de fietser is veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer.

02
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.

03
Wat moet ik doen na een verkeersongeval met letselschade als automobilist?

Als automobilist is het belangrijk om na een verkeersongeval met letselschade de politie te bellen en een schadeformulier in te vullen. Ook is het verstandig om medische hulp te zoeken en contact op te nemen met een letselschadeadvocaat.

04
Hoe lang duurt het voordat ik een schadevergoeding krijg bij letselschade?

De duur van het letselschadetraject kan sterk variëren en is afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Het kan enkele maanden tot enkele jaren duren voordat een schadevergoeding wordt toegekend.

05
Welke schadevergoeding kan ik claimen bij letselschade?

Bij letselschade kan een slachtoffer verschillende soorten schadevergoeding claimen, zoals medische kosten, inkomensverlies, huishoudelijke hulp en smartengeld. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel.