letselschadesupport.nl - specialisten in letselschade
bel voor juridische hulp bij letselschade: 0900 - 0306 of stuur een e-mail
letselschade

Privacy Statement

In deze Privacy Statement (hierna: de Privacy Statement) wil Letselschadesupport.nl u informeren over de doeleinden waarvoor Letselschadesupport.nl uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt, de omstandigheden waaronder deze gegevens en informatie worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Letselschadesupport.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.letselschadesupport.nl (hierna: ‘de Site’). Letselschadesupport.nl spant zich naar alle redelijkheid in er voor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

Letselschadesupport.nl gebruikt de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u op de Site verstrekt uitsluitend voor de administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening. U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze Site aangewezen digitale formulieren dan wel via onze telefonische intakebalie, welke u kunt bereiken op het 0900 nummer dat is vermeld op de Site. De administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening vindt plaats door het doorgeleiden van uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie aan de bij Letselschadesupport.nl aangesloten advocaten of juristen. Deze dienstverleners zullen deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen en een inschatting te maken welke bijstand u wenst. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zal daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor de te verlenen rechtsbijstand. Letselschadesupport.nl zal uw gegevens verder nimmer aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Van belang is daarbij te vermelden, dat wij voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken conform deze Privacy Statement.

Algemene informatie

Voor Letselschadesupport.nl is het noodzakelijk te weten welke onderdelen van deze site het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling bestaat. Ter verkrijging van die informatie verzamelt Letselschadesupport.nl informatie onder meer door middel van IP gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt Letselschadesupport.nl mogelijk de Site en haar diensten beter af te stemmen op uw wensen. Om uw recht op privacy te beschermen blijft de aldus verkregen informatie algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van die informatie u te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Links

De Site bevat links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op webmaster@letselschadesupport.nl

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door Letselschadesupport.nl aangepast worden. Letselschadesupport.nl verzoekt u om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op de Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Neem direct contact op voor juridisch advies

letselschade telefoon

Mail direct uw vraag

Of bel onze Letselschade telefoonlijn:
0900 - 0306 (lokaal tarief)

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
Ook 's avonds!

stel uw letselschade vraag