letselschadesupport.nl - specialisten in letselschade
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds
materiële schade na ongeval: bril kapot

Materiele schade na ongeval

Materiele schade ziet eigenlijk op alle mogelijke schade die u lijdt behalve smartengeld. Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd.

De meest voorkomende materiele schadeposten zijn:

Beschadigde zaken

Zorg er voor dat u bij beschadiging van zaken beschikt over de zaak zelf, de aankoopnota, reparatienota(‘s) en (eventueel) het garantiebewijs

Verlies aan arbeidsvermogen (werknemers en zelfstandigen)

Zorg er voor dat u alle relevante bewijsstukken bewaart om uw inkomstenschade aan te kunnen tonen, zoals loonstroken, jaaropgaven, jaarrekeningen en belastingaangiften (van voor en na het ongeval), schaderapportage (door bijv. deskundige), beschikking UWV en uitkeringsspecificaties, opleidingsgegevens, werkgeversverklaring(en), verklaringen opdrachtgevers, re-integratiedossier en ontslagbescheiden. Overleg met uw letselschadespecialist welke informatie in uw specifieke geval noodzakelijk is. Let er op dat u uw schade moet bewijzen!

Verlies van zelfwerkzaamheid

Met zelfwerkzaamheid wordt bedoeld uw mogelijkheden om werk te verrichten in de privé sfeer aan of rond de woning, welk werk ook tegen betaling door derden (vakmensen) kunnen worden verricht. Werkte u voor het ongeval aan het dak van uw woning en moet u dat na het ongeval uitbesteden dan kunt u vergoeding vragen van deze kosten. Bewaar de nota’s daarom goed.

Kosten huishoudelijke hulp

U kunt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zorg aanvragen in natura of in geld (persoonsgebonden budget/PGB). De aansprakelijke verzekeraar houdt rekening met de beslissing van CIZ voor de schade-uitkering.

Neem direct contact op voor juridisch advies

letselschade telefoon

Mail direct uw vraag

Of bel onze Letselschade telefoonlijn:
085 - 029 1002 (lokaal tarief)

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
Ook 's avonds!

stel uw letselschade vraag