letselschadesupport.nl - specialisten in letselschade
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds
letselschade

Letselschadevergoeding

Loonschade

Als een werknemer niet kan werken als gevolg van een ongeval, dan kan de werkgever de schade op de aansprakelijke partij verhalen. De schade bestaat uit het nettoloon dat de werkgever aan de werknemer moet doorbetalen. Dit wordt loonschade genoemd. 

Overlijdensschade

Als er sprake is van een overlijden ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeval, dan wordt er gesproken van “overlijdensschade”.  Niet alle kosten komen in geval van overlijden voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld

Als er sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel dan heeft u in principe recht op smartengeld. In Nederland wordt smartengeld als geldbedrag uitgekeerd naast de overige schade. 

Subscribe to Letselschadevergoeding