letselschadesupport.nl - specialisten in letselschade
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds
bereken kosten rechtsbijstand

Kosten rechtsbijstand

Hoe worden de kosten voor rechtsbijstand vergoed? Als de aansprakelijkheid wordt erkend of vast staat, dan worden uw kosten van rechtsbijstand vergoed. 

U maakt zelf in overleg met uw rechtshulpverlener duidelijke financiële afspraken over de kosten van behandeling van uw zaak. Zodra vast staat dat er een aansprakelijke partij is (de aansprakelijk is erkend of wordt vastgesteld door de rechter) dan worden uw kosten van rechtsbijstand die u voor de procedure heeft gemaakt betaald door de aansprakelijke partij. De kosten moeten wel redelijk zijn. In veel gevallen zal in dat geval de aansprakelijkheidsverzekering van de andere partij uw kosten van rechtsbijstand vergoeden. Wordt de aansprakelijk (nog) niet erkend door de tegenpartij of komt deze niet vast te staan, dan zult u de kosten zelf moeten dragen. De kosten van een gerechtelijke procedure komen wel voor uw rekening. 

Pro Deo Advocaat

Als u een letselschadeadvocaat inschakelt dan zal een advocaat bij de intake van uw letselschadezaak altijd samen met u onderzoeken of u in aanmerking kunt komen voor gefinancierde rechtshulp. Dit wordt ook wel "Pro Deo" of "Toevoeging" genoemd.

Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat kan als uw fiscaal gezinsinkomen lager is dan € 35.200 of als u alleenstaande bent en uw fiscaal inkomen minder dan € 24.900 bedraagt (inkomensnormen 2012). Ook mag uw vermogen niet meer zijn dan het heffingsvrije vermogen. Gekeken wordt naar het fiscaal inkomen van 2 jaar voor het huidige jaar (dat wordt het peiljaar genoemd). De aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand kan door uw advocaat worden gedaan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Valt uw inkomen en vermogen binnen de normen dan worden de advocaatkosten (deels) betaald door de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage aan de advocaat afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De eigen bijdrage varieert in hoogte van € 127 tot € 786 (inkomensnormen 2012). Jaarlijks worden de inkomensnormen bijgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Let op! Juristen werken in letselschadezaken niet op pro deo basis omdat zij niet kunnen worden ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Rechtsbijstandverzekeraar vergoedt de advocaatkosten

Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft u in veel gevallen het recht op vrije advocaatkeuze. Wel is het vaak zo dat de verzekeraar de advocaatkosten beperkt tot een bepaald maximum. 

Tarieven letselschadespecialist

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan is het van belang dat uw rechtshulpverlener voor de behandeling van de zaak duidelijke afspraken met u maakt over de kosten. Vraag hier altijd naar tijdens het intakegesprek. Duidelijkheid gaat boven alles! 

Neem direct contact op voor juridisch advies

letselschade telefoon

Mail direct uw vraag

Of bel onze Letselschade telefoonlijn:
085 - 029 1002 (lokaal tarief)

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
Ook 's avonds!

stel uw letselschade vraag