Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan soms grote gevolgen hebben. Of je nu betrokken bent bij een auto-ongeluk, een fietsongeluk of een ander ongeval, als je gewond raakt, kan dit grote impact hebben op jouw leven. Je kunt te maken krijgen met pijn, beperkingen en hoge kosten voor medische behandelingen. Bovendien kan je inkomen worden beïnvloed als gevolg van het ongeval. In zulke situaties kan een letselschade bureau jou helpen.

Wat is een letselschade bureau?

Een letselschade bureau is een organisatie die slachtoffers van een ongeval helpt bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Deze organisatie is gespecialiseerd in het beoordelen van de situatie van het slachtoffer en het verzamelen van bewijsmateriaal. Ook helpt het letselschade bureau bij het bepalen van de aansprakelijkheid en het vaststellen van de schadevergoeding.

Het werk van een letselschade bureau is gericht op het helpen van slachtoffers van een ongeval bij het verkrijgen van een passende vergoeding voor de geleden schade. Dit betekent dat het bureau jou helpt om de juiste stappen te nemen bij het indienen van een schadeclaim. 

Verzamelen van bewijsmateriaal

Het bureau zal bovendien bewijsmateriaal verzamelen, zoals getuigenverklaringen, medische gegevens en politierapporten. Deze informatie wordt gebruikt om de zaak te onderbouwen en de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen.

Bepalen van de hoogte van de schadevergoeding

Op basis van het bewijsmateriaal zal het bureau de hoogte van de schadevergoeding vaststellen. Hierbij wordt gekeken naar zowel materiële- als immateriële schade. Denk hierbij aan medische kosten, inkomensverlies, reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp.

Onderhandelen met de tegenpartij

Het letselschade bureau kan daarnaast voor namens jou onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar over de hoogte van de schadevergoeding. Hierbij wordt geprobeerd om een zo hoog mogelijke vergoeding voor het slachtoffer te krijgen.

Waarom zou je een letselschade bureau inschakelen?

Als je betrokken bent geweest bij een ongeval waarbij je letselschade hebt opgelopen is het belangrijk dat je de juiste stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Hieronder lees je waarom het inschakelen van een letselschade bureau voor jou voordelig kan zijn.

  • Expertise en ervaring: de specialisten op het bureau weten exact welke stappen moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. 
  • Ontzorging: een letselschade bureau neemt je zorgen uit handen en regelt alles. Van het aansprakelijk stellen van de tegenpartij tot het onderhandelen voor de juiste schadevergoeding. Hierdoor kan jij je richten op je herstel. 
  • Optimale schadevergoeding: een letselschade bureau heeft als doel om jou de schadevergoeding te bieden waar je recht op hebt. Dit betekent niet alleen een vergoeding voor materiële schade, maar ook een vergoeding voor immateriële schade. 

Veelgestelde vragen

01
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.

02
Wat is de rol van een letselschade-expert en wanneer is deze nodig?

Een letselschade-expert kan het slachtoffer bijstaan bij de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het verzamelen van bewijsmateriaal. Een letselschade-advocaat is met name nodig om er voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

03
Heb ik recht op juridische bijstand bij letselschade?

Ja, slachtoffers hebben recht op juridische bijstand bij letselschade. Dit kan bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar.

04
Wat kan een letselschadeadvocaat voor mij betekenen en waarom is het verstandig om er een in te schakelen?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen om uw letselschadeclaim op de juiste manier af te handelen en te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de verzekeraar en indien nodig een gerechtelijke procedure starten.