letselschadesupport.nl - specialisten in letselschade
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds
ziekte veroorzaakt door werk: beroepsziekte

Beroepsziekte

Als een ziekte is veroorzaakt door een belasting die in overwegende mate op het werk en tijdens werktijd heeft plaatsgevonden, dan wordt er gesproken van een beroepsziekte. Veel voorkomende voorbeelden van beroepsziekten zijn  aandoeningen aan rug en ledematen, gehooraandoeningen, burn out en RSI. In Nederland is de bouwsector de grootste veroorzaker van beroepsziekten.

Wie is er aansprakelijk bij beroepsziekte?

Als uw ziekte rechtstreeks het gevolg is van uw werkzaamheden, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw schade. Vraag juridisch advies hoe u dit moet doen, omdat het aansprakelijkheidsrecht complex is.

Risicoaansprakelijkheid voor beroepsziekte

Als uw ziekte veroorzaakt is door een gevaarlijke stof waar u mee moest werken, dan kan uw werkgever aansprakelijk zijn. We spreken dan van een risicoaansprakelijkheid: uw werkgever moet uw schade vergoeden, ook al treft uw werkgever geen schuld.

Schuldaansprakelijkheid en bewijs voor beroepsziekte

Gaat het om bijvoorbeeld RSI klachten, dan spreken we van schuldaansprakelijkheid. Een werkgever die zijn zorgplicht schendt door een niet of onvoldoende veilige werkplek en/of goede werkinstructies te bieden, kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Als is vastgesteld dat uw werkgever aansprakelijk kan worden gesteld, dan dient u bewijs te verzamelen van de geleden schade.

Hoe wij u helpen

Eerst moet vastgesteld worden of uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig.

Als blijkt dat dit het geval is, kan er een claim ingediend worden. Een claim op grond van beroepsziekten wordt meestal door letselschadespecialisten behandeld in samenwerking met een medisch adviseur. Zo zijn er twee specialisten die zich met uw zaak bezig houden en heeft een onderhandeling of juridische procedure met goede medische onderbouwing de beste kans van slagen. Raadpleeg daarom ingeval van beroepsziekten altijd eerst een letselschadespecialist.

Bel (085 - 029 1002) of mail met Letselschadesupport. Samen bepalen we, kostenloos en geheel vrijblijvend, of uw zaak zich leent voor een advocaat.

Neem direct contact op voor juridisch advies

letselschade telefoon

Mail direct uw vraag

Of bel onze Letselschade telefoonlijn:
085 - 029 1002 (lokaal tarief)

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
Ook 's avonds!

stel uw letselschade vraag